Flere og flere har gennem de sidste mange år anvendt muligheden for at give deres børn, børnebørn, stedbørn mv. en kontant gave. I den forbindelse kan det være væsentligt at sætte fokus på, hvor meget du må give i gave, uden at du skal betale afgift af beløbet.

Beløbene bliver hvert år indeksreguleret. Det betyder ændret. De oplyste satser tager derfor udgangspunkt i, hvad du kan give skattefrit i 2021.

Vidste du, at du hvert år kan give skaffefrie gaver på op 68.700 kroner?

Vidste du, at du hvert år kan give en skaffefri gave på op 68.700 kroner?

Se video og hør om reglerne for gaveafgift.

Her får du også beløbsgrænser og afgiftssatser.

Hvem kan du give gave til – og hvor meget kan du give skattefrit?

1: Gave mellem ægtefæller

Gaver mellem ægtefæller er de eneste gaver, der er ubegrænset som skattefrie.

2: Gave til børn og stedbørn

Hvis du som forælder ønsker at give dine børn, børnebørn eller stedbørn en gave, kan du give op til 68.700 kroner skattefrit.

Regler er sammensat på den måde, at begge forældre kan give deres børn en gave på 68.700 kroner. Det kræver, at beløbene på 68.700 kroner bliver overført på to overførsler. I teksten på overførslerne skal stå Gave fra mor og Gave fra far.

Det kan her være en god idé, at udarbejde et gavebrev. I gavebrevet noterer du og din ægtefælle, at der er givet en gave fra mor og fra far på henholdsvis 2 x 68.700 kroner.

3: Gave til forældre

Omvendte situation, hvor børn giver gave til forældre, er børnene er stillet efter samme vilkår som forældre.
Altså: 68.700 kroner skattefrit uden gaveafgift.

4: Gave til børnebørn

Dit barnebarn kan fra begge bedsteforældrepars side årligt modtage 137.400 kroner, uden at du skal betale gaveafgift.

Det vil sige, at barnebarnet samlet kan modtage 274.800 kroner skattefrit, hvis alle fire bedsteforældre giver ham/hende en gave op til maksimumbeløbet.

5: Gave til svigerbørn og stedsbørns ægtefæller

Svigerbørn og stedbørns ægtefæller kan modtage 24.000 kroner skattefrit.

Giver du mere, så skal der også betales gaveafgift på 15% af beløbet, som overstiger den skattefrie sats. Her må ægtefæller ligeledes give 2 x 24.000 kroner til svigerbørn.

6: Gave til alle andre

Alle andre, inkl. søskende, deres børn og børnebørns ægtefæller skal betale indkomstskat af hele gaven.
Der er ingen bundgrænse.

Hvornår skal du – og gavemodtager – betale gaveafgiften?

Hvis du giver mere i gave end det skattefrie beløb, skal du betale gaveafgift på 15% af det, som beløbet overstiger. Det skal du som gavegiver, og det skal gavemodtageren.

Gavegiver og gavemodtager skal senest den 1. maj i det følgende år indgive anmeldelse om gaven og dens afgiftspligtige værdi til Skattestyrelsen via en særlig digital blanket.

Hent blanket

Du skal betale gaveafgiften samtidig med, at du sender gaveanmeldelsen.

 

Hvorfor er det en god idé, at du udarbejder et gavebrev?

Det er ikke et krav.

Men gavebrevet kan fungere som dokumentation overfor Skattestyrelsen og andre relevante myndigheder og personer. Dette kan være med til at forebygge misforståelser om, hvorvidt der er givet en gave eller ej.

 

Rentefrit lån

Hvis den årlige afgiftsfri gave ikke slår til, så er det ofte et spørgsmål om, hvorvidt forældrene kan yde børnene et rentefrit lån.

Anfordringslån har ingen skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser.

 

Et anfordringslån er et lån, der kan opsiges helt eller delvist af kreditor eller debitor med en kort frist på højst 14 dage.

 

Låntager er forpligtet til at betale gælden, så snart långiver forlanger det, og låntager er berettiget til at betale til enhver tid. Selv om et rentefrit anfordringslån fra forældre til børn betyder, at barnet opnår en rentefordel, skal der ikke ske beskatning af den opnåede fordel.

Det er ikke et krav, at der oprettes et lånedokument i form af et gældsbrev. Men da låneforholdet skal kunne dokumenteres over for Skattestyrelsen, ligesom det skal kunne dokumenteres, at lånet sker på anfordringsvilkår, tilråder vi altid dette.

 

Kan gældsbrevet afvikles med årlige gaver?

Et anfordringsgældsbrev bliver afviklet ved, at forældrene hvert år eftergiver et beløb svarende til den årlige afgiftsfri beløbsgrænse for gaver. Her skal du være opmærksom på:

  1. For det første skal der være tale om en gæld til såvel fader som moder, for at der gælder to skattefri bundgrænser.
  2. For det andet må det ikke være aftalt, at gældsbrevet årligt nedskrives med et beløb svarende til den afgiftsfri bundgrænse for gaver. Er dette tilfældet, kunne Skattestyrelsen med rette have den opfattelse, at der var givet en gave på hele lånebeløbet på det tidspunkt, hvor lånet blev ydet.

Vi anbefaler derfor, at en eventuel afvikling af gældsbrevet med gaver fra dig som forælder sker ved, at du overfører en pengegave til barnet, som herefter kan vælge at bruge disse penge til afdrag på lånet.

Vi står klar til at hjælpe dig

Send os en mail eller giv os et kald til en snak om skattefrie gaver til din nærmeste familie, gaveafgift og hvordan du indgiver den afgiftspligtige værdi.

Vi er altid klar til en uforpligtende snak om rådgivning, skat, revision og regnskab.

Kontakt os