Restskat mv. for indkomståret 2019

Reglerne for beregning af renter og procenttillæg til restskat er som nedenfor:

  • Hvis restskatten betales inden den 1. januar 2020, skal du ikke betale renter eller procenttillæg
  • Hvis restskatten betales i perioden 1. januar – 1. juli 2020, skal du betale en dag-til-dagrente
  • Hvis restskatten først bliver betalt efter den 1. juli 2020, skal du betale et procenttillæg.

 

Betaling inden nytår

Der skal ikke betales hverken dag-til-dagrente eller procenttillæg.

Vær opmærksom på, at der kan være forskellige frister for ”rettidig” indbetaling inden årets udgang afhængig af, om der bruges netbank eller dankort.

Er du selvstændigt erhvervsdrivende og anvender virksomhedsordningen, kan det skattemæssigt være en fordel at vente med at betale restskatten indtil 2020 mod betaling af en dag til dag-rente.

Det skyldes, at frivillige indbetalinger af restskat i virksomhedsordningen anses som private hævninger. Ved at afvente betaling til 2020 udskyder man beskatningen af det hævede beløb ét år, og man kan nøjes med at betale renter af skatten, indtil den dag betaling sker.

 

Betaling i perioden 1. januar 2020 – 1. juli 2020

Indbetaler du restskat i perioden 1. januar 2020 – 1. juli 2020, skal du betale dag-til-dagrente, der udgør 2,0 % p.a. Dag-til-dagrenten kan ikke fratrækkes.

 

Restskat, der ikke er indbetalt senest den 1. juli 2020

Er restskatten for indkomståret 2019 ikke indbetalt senest den 1. juli 2020, skal du betale et fast procenttillæg på 4,0 %. Procenttillægget kan ikke fratrækkes.

Hvis restskatten for indkomståret 2019 udgør 120.500 kr., indregnes 20.500 kr. med tillæg af 4,0 % eller i alt 21.320 kr. i forskudsskatten for indkomståret 2021.

Den resterende restskat på 100.000 kr. med tillæg af 4,0 % eller i alt 104.000 kr. opkræves fordelt på tre rater i august, september og oktober 2020.

 

AM-bidrag

AM-bidrag er omfattet af reglerne om restskat.

Det betyder, at hvis du indbetaler for lidt AM-bidrag, skal du betale en dag-til-dagrente eller procenttillæg.

 

Overskydende skat

Ved udbetaling af overskydende skat for indkomståret 2019 får du ikke et procenttillæg, da dette er beregnet til 0,0 %.

Vi står altid klar til at hjælpe dig

Ring, skriv eller kig forbi til en snak om din restskat for 2019 eller de nye skatteregler.

Vi er altid klar til en uforpligtende snak.

Kontakt os