Restskat mv. for indkomståret 2021

Reglerne for beregning af renter og procenttillæg til restskat er som følger:

  • Hvis du betaler restskatten inden den 1. januar 2022, skal du ikke betale renter eller procenttillæg
  • Hvis du betaler restskatten i perioden 1. januar – 1. juli 2022, skal du betale en dag-til-dag-rente
  • Hvis du først betaler restskatten efter den 1. juli 2022, skal du betale et procenttillæg

 

Som selvstændigt erhvervsdrivende under virksomhedsordning kan du med fordel vente

Er du selvstændigt erhvervsdrivende og anvender virksomhedsordningen, kan det skattemæssigt være en fordel at vente med at betale restskatten indtil 2022 mod betaling af en dag-til-dag-rente.

Det skyldes, at frivillige indbetalinger af restskat i virksomhedsordningen anses som private hævninger.

Ved at afvente betaling til 2022 udskyder du beskatningen af det hævede beløb ét år, og du kan nøjes med at betale renter af skatten, indtil den dag betaling sker.

 

Betaling af restskat i perioden 1. januar 2022 – 1. juli 2022

Ved indbetaling af restskat i perioden 1. januar 2021 – 1. juli 2021 skal der betales dag-til-dag-rente, der udgør 1,7% p.a.

Du kan ikke fratrække dag til dag-renten.

 

Betaling af restskat efter den 1. juli 2022

Er restskatten for indkomståret 2021 ikke indbetalt senest den 1. juli 2022, skal du betale et fast procenttillæg på 3,7%.

Du kan ikke fratrække procenttillægget.

 

Eksempel

Hvis restskatten for indkomståret 2021 udgør 121.400 kr., indregner du 21.400 kr. med tillæg af 3,7 % eller i alt 22.192 kr. i forskudsskatten for indkomståret 2023.

Den resterende restskat på 100.000 kr. med tillæg af 3,7 % eller i alt 103.700 kr. bliver opkrævet fordelt på tre rater i august, september og oktober 2022.

 

AM-bidrag

AM-bidrag er omfattet af reglerne om restskat.

Det betyder, at du også ved for lidt betalt AM-bidrag skal betale en dag-til-dag-rente eller procenttillæg.

 

Overskydende skat

Ved udbetaling af overskydende skat for indkomståret 2021 får du ikke et procenttillæg, da godtgørelsesprocenten er beregnet til 0,0%.

Ved udbetaling af overskydende skat, hvor der er betalt en dag-til-dag-rente af beløbet, vil der sammen med udbetalingen af den overskydende skat ske tilbagebetaling af den betalte dag-til-dag-rente.

SKAT påbegynder udbetaling af overskydende skat primo/medio april 2022.

Selvstændigt erhvervsdrivende og andre, der anvender den udvidede selvangivelse, må vente lidt længere med at få overskydende skat udbetalt.

Kvindelig revisor til årsregnskab

Vi står klar til at hjælpe dig

Send os en mail eller giv os et kald til en snak om, hvad rentesatserne for restskat og overskydende skat betyder for dig.

Vi er altid klar til en uforpligtende snak om rådgivning, skat, revision og regnskab.

Kontakt os her