Personalegoder er reelt løn, der blot udbetales i naturalier.

Derfor er udgangspunktet også, at den skattepligtige værdi af personalegoder er markedsværdien. Dette udgangspunkt fraviges for en lang række personalegoder, hvilket følger af henholdsvis lovgivning og praksis.

Personalegoder – skat og moms 2023 er Martinsens årlige publikation, der giver dig overblik, inspiration og viden om de gældende regler for beskatning og den momsmæssige håndtering af personalegoder.

Udfyld formular og få adgang til Personalegoder 2023 direkte i din indbakke


Vi står klar til at hjælpe dig

Har du brug for et godt råd om de skatte- og momsmæssige regler for personalegoder?

Send os en mail eller giv os et kald til en snak om de vigtigste fradragsregler for din virksomheds indkøb af personalegoder til medarbejderne.

Kontakt os

Indhold i publikationen Personalegoder 2023

Beskatning af personalegoder

Skattemæssigt kan personalegoder opdeles i fem kategorier:
• Beskatning af markedsværdien
• Beskatning efter standardsatser
• Skattefri personalepleje
• Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder
• Bagatelgrænse for mindre personalegoder.

Bruttotrækordninger

Bruttotrækordninger er kun interessante, når den skattepligtige værdi af personalegodet er mindre end den faktiske udgift (markedsværdien). Når et personalegode beskattes lempeligere end kontant løn, har arbejdsgiveren og medarbejderen en fælles interesse i, at en del af medarbejderens løn udbetales i naturalier.

Personalegoder og skat

Medarbejderen er som udgangspunkt skattepligtig af de goder, der modtages som led i ansættelsesforholdet. Reglerne om beskatning af personalegoder gælder også for goder, der ydes til medarbejderens familie eller pårørende.

Hovedaktionærer

Direktører og andre med væsentlig indflydelse på egen aflønningsform skal beskattes af personalegoder på samme måde som andre medarbejdere. Til denne hovedregel gælder tre undtagelser, nemlig helårsbolig, sommerbolig og lystbåd, hvor beskatningen er skærpet i forhold til de almindelige regler.

Personaleforeninger

Den skattemæssige behandling af personalegoder/aktiviteter i personaleforeningen er afhængig af, om arbejdsgiveren har en væsentlig indflydelse i personaleforeningen eller ikke.

Arbejdsgivernes indberetningspligt

Udgangspunktet er, at arbejdsgiveren m.fl. skal foretage indberetning til eIndkomst af alle naturalier / personalegoder ydet i ansættelsesforhold, aftaleforhold eller som led i valg til tillidspost.

Personalegoder og moms

Momsregistrerede virksomheder har som hovedregel ret til momsfradrag for indkøb af varer og ydelser, der anvendes til virksomhedens momspligtige aktiviteter.