Beskatningsret til løn for danske Øresundspendlere

Hovedreglen er, at når en person bosat i Danmark arbejder for en svensk arbejdsgiver, så kan Sverige kun beskatte den del af lønnen, der vedrører arbejde, der fysisk er udført i Sverige.

 

Hvad er Øresundsaftalens indhold?

Der er imidlertid indgået en særlig Øresundsaftale mellem Danmark og Sverige, der betyder, at Sverige kan beskatte den samlede løn, hvis:

  • Arbejdet i Sverige udgør mindst 50 % af arbejdstiden i enhver 3-måneders periode
  • Arbejdet i Danmark udføres hjemme på egen bopæl/fritidsbolig mv., eller at arbejde i Danmark eller i et tredjeland udgør tjenesterejse eller andet arbejde af lejlighedsvis karakter. Der kan eksempelvis være tale om kurser, konferencer, messer eller lignende.

For udlandsdanskere, forskerbeskattede og personer, der anvender ligningslovens § 33 A, er der lovgivet med hensyn til optælling af dage mv., således at man kan vælge en midlertidig ordning, hvor dage i Danmark i coronaperioden ikke medregnes.

For Øresundspendlere er der ikke indført nogen midlertidig ordning som følge af coronaperioden.

 

50%-reglen

Konsekvensen heraf er, at Øresundspendlere med bopæl i Danmark måske i en periode ikke opfylder betingelsen om, at arbejdet i Sverige skal udgøre mindst 50 % af arbejdstiden i enhver 3-måneders periode. Er 50 %’s-reglen ikke opfyldt i en given periode, vil beskatningsretten til løn for arbejde udført i Danmark være tillagt Danmark.

Skattestyrelsen har udsendt en vejledning, der indeholder eksempler på 3-måneders periodens opgørelse med hensyn til arbejdsdage i Danmark.

 

Find vejledningen

Book et uforpligtende møde om salg af fast ejendom

Vi står klar til at hjælpe dig

Ring, skriv eller kig forbi til en snak om, hvad det skattemæssige hjemsted betyder for dig eller dine udstationerede medarbejdere. Eller hvis du lever som udlandsdansker uden for Danmark.

Vi er altid klar til en uforpligtende snak.

Kontakt os