Regeringens udspil til en skattereform vil lette skatten for 10 mia. kroner årligt fra 2026. Lempelsen vil komme ca. 3,3 mio. danskere, som er i arbejde, til gode. Reformen skal gøre det mere attraktivt at arbejde og yde en ekstra indsats.

Regeringen vil bl.a. forhøje beskæftigelsesfradraget og sænke topskatten. Reformen vil halvere topskatten for 280.000 danskere og bidrage til beskæftigelsen med godt 5.000 personer. Indholdet i reformen vil først få virkning fra 2025 og 2026.

Det almindelige beskæftigelsesfradrag forhøjes

Alle danskere i beskæftigelse har et beskæftigelsesfradrag. Regeringen foreslår at forhøje satsen for beskæftigelsesfradraget og beløbet for det maksimale fradrag. Forhøjelsen vil komme næsten alle danskere i beskæftigelse til gode med op til knap 3.000 kr. årligt.

Det ekstra beskæftigelsesfradrag til enlige forsørgere forhøjes

Enlige forsørgere i beskæftigelse har et ekstra beskæftigelsesfradrag. Regeringen foreslår at forhøje satsen og det maksimale fradrag. Det betyder en ekstra skattelettelse på op til 5.100 kr. pr. år, som vil give et ekstra incitament til at komme ind på arbejdsmarkedet.

Lettelse af topskatten

Danskere betaler i dag 15 pct. i topskat for arbejdsindkomst over 618.400 kr. (før arbejdsmarkedsbidrag). Regeringen foreslår at lette topskatten ved at erstatte den nuværende topskat på 15 pct. med tre trin. For det første en mellemskat på 7,5 pct. og for det andet en topskat på 7,5 pct. Det reducerer skattebetalingen for de nuværende mere end en halv million topskatteydere. Som et tredje trin indføres en ekstra topskat på yderligere 5 pct. for personer med meget høje indkomster.

Vi står klar til at hjælpe dig

Ring, skriv eller kig forbi til en snak – vi er altid klar til en uforpligtende snak.

Kontakt os