Genåbning af klageadgang

Vurderingsstyrelsen åbner op for klageadgang over historiske vurderinger, som gør det muligt for ejere af erhvervsejendomme at klage over ejendomsvurderingerne.

Du vil, som ejer af erhvervsejendomme, i løbet af foråret modtage en klagevejledning fra Vurderingsstyrelsen med en liste over, hvilke ejendomme du kan indlevere din klage for.

Med klageadgangen har du mulighed for at klage over de videreførte ejendomsvurderinger fra 2013 og frem til 2020, og dermed med mulighed for en potentiel tilbagebetaling af ejendomsskatter fra 2015 og frem til og med 2021.

 

Behandling af klager

Den nye mulighed for at klage for historiske vurderinger omfatter både det faktiske grundlag og det vurderingsmæssige skøn.

En klage vil blive behandlet i prisniveauet for det år, du klager over.

En klage over en historisk vurdering vil blive behandlet i prisniveauet for det år, du klager over. Det betyder fx, at hvis du klager over vurderingen af en erhvervsejendom for vurderingsåret 2019, så bliver klagen behandlet i prisniveauet pr. 1. oktober 2019.

For at være klageberettiget skal du være ejer af den pågældende ejendom på tidspunktet, hvor vurderingen var gældende.

Det betyder, at hvis du er den nuværende ejer, kan du klage for de du har ejet ejendommen. Er du tidligere ejer, kan du klage for de år, du har ejet den pågældende ejendom.

 

Gamle vurderingssystem

Klage over de suspenderede ejendomsvurderinger bliver behandlet efter det gamle vurderingssystem, og det er vores anbefaling, hvis der er grundlag for at klage, at man klager nu over de suspenderede ejendomsvurderinger for 2013-2020.

 

Nyt vurderingssystem

De nye ejendomsvurderinger, der udsendes i 2022, vil ved klage skulle behandles efter den nye ejendomsvurderingslov og de nye regler for klagebehandling.

 

Gebyr

Gebyret for at klage over de suspenderede vurderinger er 500 kr. for hver vurdering.

 

Hvornår kan du indsende din klage?

Klageadgangen bliver ikke åbnet for alle erhvervsejendomme på én gang. Vurderingsstyrelsen vil fra 1. halvår 2021 udsende et brev om klageadgangen.

Du vil herefter kunne indsende din klage elektronisk til Skatteankestyrelsen senest 90 dage fra datoen på brevet, du har fået fra Vurderingsstyrelsen. Datoen står i øverste højre hjørne af brevet.

Du skal sende en separat klage for hver vurdering, du vil klage over.

Overholder du ikke klagefristen, har du mulighed for at klage over de videreførte vurderinger i det nye vurderingssystem fra 2022.

Sådan klager du

Du skal sende klagen til Skatteankestyrelsen ved at bruge deres digitale klageformular.

Send disse dokumenter med din digitale klage:

Begrundelse

Begrundelsen for din klage.
For hvert punkt du klager over, skal du beskrive, hvorfor du mener, vurderingen er forkert.

Understøttende dokumenter

Eventuelle dokumenter, der støtter og underbygger klagen.

Brev fra Vurderingsstyrelsen

Det brev, du modtager fra Vurderingsstyrelsen med titlen: “Du/I får nu mulighed for at klage over historiske vurderinger”.

Fuldmagt

Fuldmagt - hvis du sender klagen på vegne af andre.

Send din klage her

 

Værd at vide inden du klager

Hvis du overvejer at klage, er der en række ting, du skal være opmærksom på.

Vi står klar til at hjælpe dig

Send os mail eller giv os et kald til en snak, hvis du er i tvivl, om du har betalt dækningsafgift eller ejendomsskatter af et for højt grundlag.

Vi er altid klar til en uforpligtende snak om skat, moms og afgifter.

Kontakt os her