Gældende regler for indberetning

Danske virksomheder, der udbetaler løn til personer bosat i udlandet, skal efter gældende regler foretage indberetning herom til eIndkomst. Indberetningspligten gælder – uanset om lønnen skal beskattes i Danmark eller ej.

Der skal indberettes en række supplerende personoplysninger – fødselsdato, køn, navn, gade, postnummer, by og landekode. Dette gælder, selv om indkomstmodtageren har et dansk cpr-nummer.

Oplysningerne anvendes til udveksling af indkomstoplysninger med modtagerens bopælsland.

 

Hvad er Tax Identification Number?

De gældende indberetningsregler for løn gælder fortsat i 2024, men udover de supplerende personoplysninger skal der også ske indberetning af personens skatteidentifikationsnummer, altså Tax Identification Number (TIN).

TIN udstedes af skattemyndighederne i det land, hvor personen bor.

Den danske arbejdsgiver skal af medarbejderen have oplyst TIN, inden der skal indberettes løn for januar 2024.

Formålet med oplysning om TIN til eIndkomst er ganske givet, at det er nemmere for de udenlandske skattemyndigheder at finde ud af, hvem der har fået indkomst fra danske arbejdsgivere og hvor meget.

 

Sådan hjælper du indkomstmodtager med at finde sit TIN

Sådan indberetter du løn (eIndkomst)

Vi står klar til at hjælpe dig

Send os en mail, giv os et kald eller kig forbi til en snak om skattereglerne for dine medarbejdere, som udfører arbejde i udlandet.

Vi er altid klar til en uforpligtende snak om skat, revision og regnskab.

Kontakt os