Mange lønmodtagere kender ligningslovens §33 A. Løn for arbejde udført i udlandet medfører ikke dansk skattebetaling, eller måske skal der betales halv dansk skat. Ved halv dansk skat skal der ikke betales skat i udlandet.

Østre Landsret afsiger en principiel dom, der betyder, at visse lønmodtagere, selv om de umiddelbart opfylder betingelserne i ligningslovens §33 A, alligevel ikke kan få lempelse efter denne bestemmelse.

 

Ligningslovens §33 A

Personer, der er fuld skattepligtige til Danmark, skal selvangive deres globale indkomst, herunder løn for arbejde udført i udlandet.

For at opnå lempelse efter ligningslovens §33 A, skal følgende betingelser være opfyldt:

  • Ophold uden for riget (Danmark, Færøerne og Grønland) i mindst 6 måneder
  • Under udlandsopholdet må man højst være i Danmark 42 dage inden for enhver 6-måneders periode. Der må under opholdene i Danmark ikke udføres nogen form for arbejde, dog er det tilladt at udføre arbejde, der er absolut nødvendigt og har en direkte sammenhæng med arbejdet i udlandet (praksis er restriktiv).

Østre Landsret tilføjer en ”tredje betingelse”, der skal være opfyldt, for at lønindkomsten berettiger til lempelse efter ligningslovens §33 A.

 

Dom afsagt af Østre Landsret

Østre landsret afsiger 6. december 2022 en principiel dom om muligheden for at anvende ligningslovens §33 A.

Landsretsdommen omhandler en pilot, der har valgt at bosætte sig i Frankrig. Han er fortsat omfattet af fuld dansk skattepligt og selvangiver derfor pilotlønnen i Danmark med anvendelse af ligningslovens §33 A.

Inden flytningen til Frankrig er han ansat med stationeringssted i København, og dette ansættelsesforhold forbliver uændret efter flytningen til Frankrig.

Piloten opfylder umiddelbart betingelserne (i hvert fald for en del af perioden) for at få lempelse efter ligningslovens §33 A.

Sagen ender i Østre Landsret. Skatteministeriets påstand er, at piloten ikke er berettiget til at anvende ligningslovens §33 A, da han selv har valgt at bosætte sig i Frankrig, og arbejdet for den danske arbejdsgiver reelt ikke relaterer sig til Frankrig. Arbejdsgiveren har med andre ord ingen interesse i, at piloten opholder sig / bor i Frankrig.

Østre Landsret giver Skatteministeriet medhold i, at der skal være en sammenhæng mellem udlandsopholdet og den skattepligtiges arbejde. Østre Landsret finder derfor ikke, at piloten er berettiget til lempelse efter ligningslovens §33 A.

 

Kommentarer

Der findes flere bindende svar fra Skatterådet, hvor man accepterer, at ligningslovens §33 A kan anvendes, når lønmodtageren selv vælger at bosætte sig i udlandet i en periode og udføre sit arbejde fra en hjemmearbejdsplads der.

Dette er med landsrettens dom ikke længere muligt. Det vides ikke, om dommen bliver indbragt for Højesteret.

Vi står klar til at hjælpe dig

Send os en mail, giv os et kald eller kig forbi til en snak om skattereglerne for dine medarbejdere, som udfører arbejde i udlandet.

Vi er altid klar til en uforpligtende snak om skat, revision og regnskab.

Kontakt os