Opdateret 21.08.2020

Beløbsgrænsen for såkaldte kontrollerede transaktioner er fjernet.

Tidligere har selskaber kun skulle oplyse om kontrollerede transaktioner, hvis de oversteg 5 mio. kroner, og mange oplysninger var fortrykt på selvangivelsen med kun få forhold, som du skulle tage stilling til. 

Hvis du har transaktioner mellem dit hovedaktionærselskab, så skal du fremover udfylde et skema om kontrollerede transaktioner, hvori du redegør overfor SKAT, hvilke transaktioner du har med selskabet og øvrige selskaber i koncernen.

Kontrollerede transaktioner er bl.a. køb og salg af aktiver (fx ejendom, bil, båd, kunst mv.), men til kategorien hører også mellemregninger, løn, renter, fri bil, andre personalegoder, leje af hjemmekontor, selskabsretlige udlodninger af udbytter m.v.

 

Hvad betyder ændringen i praksis?

Du skal afgive oplysningerne på et særskilt skema for kontrollerede transaktioner. 

Vi har i mange år været vant til at selvangivelsen kunne indberettes via SKAT’s TastSelv-system. Skemaet for kontrollerede transaktioner skal du udfylde manuelt og vedhæfte selvangivelsen i forbindelse med indberetningen.

Manglende indsendelse af skemaet for kontrollerede transaktioner medfører at selvangivelsen ikke er indsendt rettidigt, og du risikerer dermed bøder for manglende indsendelse.

Hent opdateret skema

Vi står klar til at hjælpe dig

Med de nye krav bliver det igen vanskeligt for dig som hovedaktionær at udfylde og indsende egen selvangivelse. Send os en mail eller giv os et kald til en snak om, hvad ændringen betyder for dig.

Vi er altid klar til en uforpligtende snak.

Kontakt os