Fra den 13. marts 2023 har du og 4,8 mio. danskere kunnet se og rette årsopgørelsen 2022 i TastSelv på skat.dk.

I følge oplysninger på Skattestyrelsens hjemmeside skal ca. 700.000 skatteydere (15%) foretage ændringer eller tilføjelser til årsopgørelsen.

Skattemyndighederne indhenter automatisk oplysninger fra arbejdsgiver, bank, realkreditinstitut, pensionsselskaber, fagforening og A-kasse. Oplysningerne er fortrykt på årsopgørelsen, men det er dit eget ansvar at sikre, at alle oplysninger er med, og at de indhentede oplysninger er korrekte.

 

Disse indtægter og fradrag kræver din særlige opmærksomhed

Netop nu er Skattestyrelsen modtager og gennemgår mere end 230 mio. tredjepartsoplysninger fra bl.a. arbejdsgivere, pengeinstitutter og fagforeninger, der danner grundlaget for årsopgørelsen. Du skal være opmærksom på nedenstående indtægter og fradrag i forhold til behov for rettelser:

 • Kørselsfradrag (befordringsfradrag)
 • Servicefradrag
 • Håndværkerfradrag
 • Gevinst og tab på aktier og andre værdipapirer
 • Gevinst og tab på kryptovaluta
 • Indtægter fra deleøkonomi (fx udlejning af værelse, bolig og bil)
 • Børnebidrag
 • Ægtefællebidrag
 • Kost og logi og dobbelt husførelse
 • Arbejdstøj, faglitteratur, kurser m.m.
 • Udlandsforhold (også hvis du har betalt skat i udlandet)
 • Fradrag på privat gæld
 • Fradrag for donationer til velgørende organisationer

Håndværkerfradraget blev afskaffet pr. 1. april 2022. Det betyder, at du kun får fradrag for håndværksarbejde, der er udført senest 31. marts 2022 og betalt senest 31. maj 2022.

Du har mulighed for at ændre i de indberettede oplysninger frem til den 1. maj 2023, hvorefter du vil modtage en ny årsopgørelse.

 

Sådan er dine tidsfrister for ændringer, ind- og udbetalinger

Fristen for at rette årsopgørelsen 2022 i den almindelige selvangivelse er den 1. maj 2023.

Hvis du ikke har ændringer til årsopgørelsen og har overskydende skat til gode, vil beløbet (under 100.000 kr.) blive udbetalt til ens NemKonto fra 14. april 2023.

Hvis du derimod har restskat, kan denne betales frem til den 1. juli 2023 inklusive et tillæg på 1,7% regnet fra 1. januar og frem til betalingsdatoen.

Hvis restskatten ikke betales senest den 1. juli 2023, vil en restskat på op til 22.598 kr. inklusive et fast procenttillæg på 3,7% blive indregnet i skatten for 2023. Den del af restskatten, der overstiger 22.598 kr., opkræves inklusive procenttillæg i 3 rater – i august, september og oktober 2023.

Er du selvstændig erhvervsdrivende, eller udlejer du eksempelvis en forældrebolig, skal du indsende en udvidet selvangivelse. Denne omfatter både de private og virksomhedens skattepligtige indkomster og fradrag. Du skal selvangive senest den 1. juli 2023, hvorefter du vil modtage en årsopgørelse.

Tidsplanen for årsopgørelsen 2022

Tidsplanen for årsopgørelsen 2022 ser således ud:

Februar 2023

Skattestyrelsen indsamler oplysninger fra arbejdsgiver og bank, og udarbejder skatteberegninger

13. marts 2023

Årsopgørelse er klar og kan ses i TastSelv.

14. april 2023

Første udbetalinger af overskydende skat. I nogle tilfælde tager det lidt længere tid.

1. maj 2023

Frist for at rette i årsopgørelsen i den almindelige selvangivelse.

1. juli 2023

Frist for at udfylde oplysningsskema i udvidet selvangivelse.

3. juli 2023

Frist for indbetaling af restskat uden procenttillæg.

Vi står klar til at hjælpe dig

Send os en mail eller giv os et kald til en snak om dine fradrag eller et overblik over din årsopgørelse for 2022.

Vi er altid klar til en uforpligtende snak om skat, revision og regnskab.

Kontakt os her