Fra den 9. marts 2020 kan du og ca. 4,6 millioner danskere se og rette årsopgørelsen 2019 i TastSelv på skat.dk. Ifølge oplysninger på Skattestyrelsens hjemmeside skal ca. 700.000 skatteydere (15%) foretage ændringer eller tilføjelser til årsopgørelsen.

Skattemyndighederne indhenter automatisk oplysninger fra arbejdsgiver, bank, realkreditinstitut, pensionsselskaber, fagforening og A-kasse. Oplysningerne er fortrykt på årsopgørelsen, men det er dit eget ansvar at sikre, at alle oplysninger er med, og at de indhentede oplysninger er korrekte.

Det er muligt at ændre i de indberettede oplysninger frem til den 1. maj 2020, hvorefter du vil modtage en ny årsopgørelse.

 

Disse indtægter og fradrag kræver din særlige opmærksomhed

Du skal være opmærksom på indtægter og fradrag fra bl.a. nedenstående ”kilder” i forhold til behov for rettelser:

  • Håndværkerfradrag (servicefradrag)
  • Kørselsfradrag (befordringsfradrag)
  • Aktier og andre aktiegevinster
  • Indtægter fra deleøkonomi (udlejning af bolig, bil etc.)
  • Børnebidrag og ægtefællebidrag
  • Kost og logi
  • Dobbelt husførelse
  • Arbejdstøj, faglitteratur, kurser m.m.
  • Fradrag på privat gæld
  • Fradrag for donationer til velgørende organisationer

 

Sådan er dine deadlines for ændringer, ind- og udbetalinger

Fristen for at rette årsopgørelsen 2019 i den almindelige selvangivelse er den 1. maj 2020.

Hvis du ikke har ændringer til årsopgørelsen og har overskydende skat til gode, vil beløbet – hvis dette udgør under 100.000 kr. – blive udbetalt til ens NemKonto fra den 3. april 2020.

Hvis du derimod har restskat, kan denne betales frem til den 1. juli 2020 inklusive et tillæg på 2,0 % regnet fra 1. januar 2020 og frem til betalingsdatoen.

Hvis restskatten ikke betales senest den 1. juli 2020, vil en restskat på op til 21.320 kr. inklusive et fast procenttillæg på 4,0 % blive indregnet i skatten for 2020. Den del af restskatten, der overstiger 21.320 kr., opkræves inklusive procenttillæg i 3 rater i august, september og oktober 2020.

Er du selvstændig erhvervsdrivende, eller udlejer du eksempelvis en forældrebolig, skal du indsende en udvidet selvangivelse. Denne omfatter både de private og virksomhedens skattepligtige indkomster og fradrag. Du skal selv sørge for at selvangive senest den 1. juli 2020, hvorefter du vil modtage en årsopgørelse.

Tidsplanen for årsopgørelsen 2019 ser således ud

9. marts 2020

Årsopgørelse er klar og kan ses i TastSelv

3. april 2020

Udbetaling af overskydende skat

1. maj 2020

Frist for at rette i årsopgørelsen i den almindelige selvangivelse.

1. juli 2020

Frist for at udfylde oplysningsskema i udvidet selvangivelse.

1. juli 2020

Frist for indbetaling af restskat uden procenttillæg.

Fradragsvejleder

Find dine fradrag i SKATs fradragsvejleder for lønmodtagere

Start fradragsvejleder

Vi står klar til at hjælpe dig

Ring, skriv eller kig forbi til en snak om dine fradrag eller et overblik over din årsopgørelse for 2019.

Vi er altid klar til en uforpligtende snak om skat, revision og regnskab.

Kontakt os her