Forbedring af BoligJobordningen i 2021

Efter gældende regler kan der i 2021 opnås fradrag på op til 6.400 kr. pr. person for serviceydelser og fradrag på op til 12.800 kr. pr. person for håndværksydelser (lønudgifter).

Udnyttes begge kategorier fuldt ud, kan der således opnås et samlet fradrag på 19.200 kr. pr. person i 2021. Fradraget er et ligningsmæssigt fradrag og har en fradragsværdi på 25,6 %.

 

Forhøjelse af fradraget for serviceydelser og håndsværksydelser i 2021

Det foreslås, at fradragene for udgifter til såvel serviceydelser som håndværksydelser (løn) i indkomståret 2021 forhøjes til 25.000 kr. pr. person.

Det betyder, at du med BoligJobordningen i 2021 kan få fradrag for:

  1. Håndværksydelser: Et fradrag på 25.000 kr. pr. person (12.500 kr. i 2020) for arbejdsløn til håndværkerydelser til udvalgte energiforbedringer o.a.
  2. Serviceydelser: Et fradrag på 25.000 kr. pr. person (6.200 kr. i 2020) til serviceydelser – fx almindelig rengøring og havearbejde.

 

Håndværkerydelser

Håndværksydelser, der berettiger til fradrag for lønudgiften, er fortsat udgifter til grøn istandsættelse, klimatilpasninger, tilslutning til bredbånd og installation af tyverialarm.

Der foreslås ikke ændringer på dette område eller i øvrigt med hensyn til fradragstidspunkt mv. Den eneste ændring, der foreslås ud over en forhøjelse af fradragene i 2021, er en forhøjelse af fradragsværdien for serviceydelser.

Se liste over håndværkerydelser

 

Serviceydelser

Fradragsværdien af serviceydelser bliver cirka 35 %, mens fradragsværdien af håndværksydelser fortsat kun vil være cirka 25,6 %. Har en person afholdt fradragsberettigede udgifter til serviceydelser i 2021 på 25.000 kr., er det dette beløb, der skal indtastes til Skattestyrelsen.

I forbindelse med årsopgørelsen bliver fradraget omregnet med en faktor 1,35, og fradraget udgør således 33.750 kr. Hermed bliver fradragsværdien af den afholdte udgift forhøjet fra cirka 25,6 % til 35 %.

Se liste over serviceydelser

 

Generelle betingelser for fradrag

De generelle betingelser for at kunne fradrage efter BoligJobordningen er ikke ændret.

Book et uforpligtende møde om salg af fast ejendom

Vi står klar til at hjælpe dig

Send os en mail eller giv os et kald til en snak om, hvad lempelserne af BoligJobordningen i 2021 betyder for dig.

Vi er altid klar til en uforpligtende snak om skat, revision og regnskab.

Kontakt os her