Danmark har fået ny finanslov. En udgave, som igen i år ikke er særlig erhvervsvenlig. Der mangler bl.a. initiativer, der skaffer arbejdskraft.

Få her nogle af hovedpunkterne i finansloven for 2022, som S-regeringen, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne er blevet enige om.

 

Grøn skattereform

En grøn skattereform og ensartet CO2e-afgift skal være en hovedmotor til indfrielse af 70%-målsætningen ved at understøtte effekten af andre tiltag, herunder initiativer der sigter på at udvikle og udbrede ny teknologi.

Forhandlinger på baggrund af eksperters delrapport begynder primo 2022.

Grønnere, mere digitalt erhvervsliv

De danske SMV’er investerer mindre i teknologiske løsninger end store virksomheder og innoverer mindre end SMV’erne i vores nabolande.

Der er afsat:

SMV:Digital

119,8 mio. kr. i alt i perioden 2022-2025 til den digitale omstilling af små og mellemstore virksomheder gennem ordningen SMV:Digital.

Det sker bl.a. ved tilskud til indkøb af kompetenceforløb, sparring og netværk samt vejledning om regulering, konkurrencevilkår og datasikkerhed.

ESG-data og yderligere udvikling af klimakompasset

54,7 mio. kr. i alt i perioden 2022-2025 til standardisering af virksomheders ESG-data og yderligere udvikling af klimakompasset, der gør det nemmere for virksomheder at arbejde med deres klimaaftryk.

Initiativerne er er del af den samlede indsats MinVirksomhed, der skal lette virksomhedernes administrative byrder.

Analyse af effekt af digitale stopklodser i skattekontrollen

Der igangsættes en analyse af effekten af digitale stopklodser i skattekontrollen.

Formålet med analysen er at tilvejebringe et styrket videngrundlag i forhold til effekterne af skatteforvaltningens kontrolaktiviteter, herunder påvirkning på de offentlige finanser samt samfundsøkonomien.

 

Afskaffelse af håndværksdel i BoligJobordningen

En permanent afskaffelse af håndværksdelen i BoligJobordningen. Afskaffelsen træder i kraft med virkning fra 1. april 2022.

Afskaffelsen af håndværksdelen (efter godt 10 år) kan ses i sammenhæng med den aktuelle situation med høj efterspørgsel efter håndværkere. Servicedelen af BoligJobordningen består, så man stadig kan få fradrag for eksempelvis rengøring i hjemmet, havearbejde eller børnepasning.

Det forventes, at afskaffelsen kan give statskassen en merindtægt ved opkrævning af skatter og afgifter på 260 millioner kroner i 2022, og 370 millioner kroner i 2023.

Book et uforpligtende møde om salg af fast ejendom

Vi står altid klar til at hjælpe dig

Ring, skriv eller kig forbi til en snak om de nye skatteregler og afgifter.

Vi er altid klar til en uforpligtende snak om, hvad finanslov for 2022 betyder for dig og din virksomhed.

Kontakt os