Martinsen Revision yder rådgivning indenfor bl.a. moms, skatter og regnskab

I sommerudgaven af FACIT kan du bl.a. læse om:

  • Virksomhedsordningen
  • Persondataloven
  • Ejerregisteret
  • Kapitalejerlån

God læselyst!

Martinsen Revision - Få opdateret moms og skatteinformation på martinsen.dk

Hent publikationen FACIT - juni 2015

Formålet med publikationen “FACIT juni 2015” er at give dig seneste nyt fra din revisor.

Udgivelsen er en del af Martinsens publikationer, og omfatter udgivelser hvor vi giver en grundig behandling af faglige emner af forskellig karakter.

Få den fulde publikation

Indhold i publikationen FACIT juni 2015

Virksomhedsordningen

I efteråret 2014 ændrede Folketinget virksomhedsskatteloven på en række punkter. Mange virksomheder anvender i dag virksomhedsordningen, og langt de fleste er ikke berørt af de nævnte ændringer. De nye regler har alligevel givet anledning til mange spørgsmål og giver en række skattemæssige udfordringer, idet nogle af de nye formuleringer i loven kan være vanskelige at forstå.

Persondataloven

Den danske persondatalov, der regulerer enhver form for behandling af personhenførbare data (også kaldet persondata), er baseret på et EU-direktiv – det såkaldte databeskyttelsesdirektiv. Persondata kan være helt enkle forhold såsom navn, adresse og billeder, men det kan også være oplysninger af mere følsom og fortrolig karakter såsom politisk overbevisning, seksualitet og helbredsoplysninger.

Ejerregisteret

Danske selskaber har fra 15. december 2014 skullet registrere kapitalejere i Det Offentlige Ejerregister hos Erhvervsstyrelsen, hvis den enkelte kapitalejer besidder 5 % eller mere af selskabskapitalen eller af de samlede stemmerettigheder i selskabet.

Kapitalejerlån

De selskabsretlige regler vedrørende lån til kapitalejere (populært kaldet aktionærlån) har været gældende i en længere årrække og fremgår af selskabsloven: Et kapitalselskab må således ikke direkte eller indirekte stille midler til rådighed, yde lån eller stille sikkerhed for kapitalejere eller ledelsen i selskabet.

Hold dig opdateret

Tilmeld dig nyt fra Martinsen Rådgivning & Revision og bliv opdateret med nyheder inden for revision, skat, moms og rådgivning.

[activecampaign form=1]