Få her en kort gennemgang på udvalgte og ofte oversete indberetningspligter, som særligt selskaber skal være ekstra opmærksomme på. Reglerne for disse lovpligtige indberetninger fremgår af skatteindberetningsloven. Du finder desuden vejledninger, indberetningsskemaer- og blanketter.

 

Indberetning af tilbagesalg til udstedende selskab

I situationer, hvor selskaber tilbagekøber aktier/anparter fra kapitalejeren, er selskabet forpligtet til at foretage indberetning til eKapital, hvis tilbagekøbet er omfattet LL § 16B (tilbagesalg til udstedende selskab).

Det vil typisk være i situationer, hvor personer tilbagesælger til udstedende selskab, eller hvor selskaber, der ejer mindre end 10 % af kapitalen, tilbagesælger til udstedende selskab. Såfremt forholdet ikke er omfattet af LL § 16B, skal der foretages indberetning af udbytte og indeholdes evt. udbytteskat.

 

Hvad er tidsfristen, når du skal indberette tilbagesalg til et udstedende selskab?

Indberetningen til eKapital skal foretages senest d. 20. januar i det efterfølgende indkomstår, dvs. for indkomståret 2020 senest d. 20. januar 2021. Indberetningen kan foretages fra medio december. Den præcise startdato offentliggøres på et senere tidspunkt og vil fremgå af eKapitals hjemmeside.

Du indberetter via eKapitals indberetningssystem i et skema via TastSelv Erhverv (kontraktmodulet). Der foreligger en udførlig men omfattende indberetningsvejledning, som nøje skal følges for at undgå fejlagtige indberetninger.

 

Hent indberetningsvejledning og -skemaet her

bemærk: vejledningen opdateres årligt

 

Foretager du ikke rettidig indberetning, er der underretningspligt til Skattestyrelsen omkring de pågældende personer og/eller selskaber, som der endnu ikke er indberettet på. Underretningspligten er d. 1. marts.

Bemærk, at det er en forudsætning for at få et tilbagesalg til udstedende selskab omfattet af LL §16B, at der er sket anmodning om dispensation, forinden tilbagesalget effektueres.

 

Indberetning af medarbejderaktier

Medarbejderaktier omfattet af LL § 7P eller 16 samt købe- og tegningsretter omfattet af LL § 7P, 16 eller 28 skal ligeledes indberettes til eKapital.

 

Hvad er tidsfristen, når du skal indberette medarbejderaktier?

Indberetningen skal foretages senest d. 20. januar i det efterfølgende indkomstår, dvs. for indkomståret 2020 senest d. 20. januar 2021. Indberetningen kan foretages fra medio december. Den præcise startdato offentliggøres på et senere tidspunkt og vil fremgå af eKapitals hjemmeside.

Du indberetter via eKapitals indberetningssystem i et skema via TastSelv Erhverv (kontraktmodulet). Der foreligger en udførlig men omfattende indberetningsvejledning, som nøje skal følges for at undgå fejlagtige indberetninger.

 

Hent indberetningsvejledning og -skemaet her

bemærk: vejledningen opdateres årligt

 

Endvidere skal medarbejderaktier omfattet af LL § 7P, 16 og 28, indberettes til E-indkomst.

  • Medarbejderaktier omfattet af LL § 7P, indberettes i felt 40 samt i felt 068 med kode 101.
  • Medarbejderaktier omfattet af LL § 16, indberettes i felt 36 samt felt 40, hvis købe-/tegningsretten ikke er værdiansat. Endeligt indberettes der i felt 068 kode 50.
  • Medarbejderaktier omfattet af LL § 28, indberettes i felt 36. Herudover skal der foretages indberetning i felt 068 med kode 51.

 

Investeringsselskabers indberetningspligt

Investeringsselskaber omfattet af SEL § 3 stk. 1 nr. 19 og ABL § 19 har pligt til årligt at foretage indberetning af ultimobeholdning, årets udlodninger, årets geninvesteringer samt årets køb og salg. Det er uden betydning, at investeringsselskabet ikke er børsnoteret eller lign.

Der er krav om, at der hos Erhvervsstyrelsen sker registrering under rentekontrolordningen (03.037).

Få vejledning til tilmelding her

Du indberetter i to skemaer, som du indhenter ved kontakt til eKapital. Skemaerne indberettes via eKapitals FTP-løsning. Ved få indberetninger kan eKapitals blanketter med fordel anvendes.

 

Hent blanketter her

 

Hvad er tidsfristen, hvis du ejer et investeringsselskab?

Indberetningen skal foretages senest d. 20. januar i det efterfølgende indkomstår, dvs. for indkomståret 2020 senest d. 20. januar 2021. Indberetningen kan foretages fra medio december, den præcise startdato fremgår af eKapitals hjemmeside. Du indberetter via eKapitals indberetningssystem.

Hent udførlig men omfattende indberetningsvejledning, som du skal følge nøje for at undgå fejlagtige indberetninger.

Vejledning

Vejledning

 

Hvad sker der, hvis jeg ikke indberetter?

Et selskab, der ikke foretager indberetning eller ikke foretager korrekt eller rettidig indberetning, risikerer bøde.

Bødeniveauet starter ved 5.000 kr. for én indberetning.

 

Hvor kan jeg læse mere?

Du kan læse mere om de mange typer af indberetninger, som selskaber og virksomheder generelt har pligt til at foretage på eKapitals hjemmeside.

Book et uforpligtende møde om salg af fast ejendom

Vi står klar til at hjælpe dig

Send os en mail eller giv os et kald til en snak om indberetningspligterne for din virksomhed.

Vi kan i vores erhvervsserviceafdeling hjælpe dig med at indberette tal til de offentlige myndigheder, så du kan fokusere på at drive og udvikle din forretning.

Vi er altid klar til en uforpligtende snak om, hvordan vi hjælper dig bedst.

Kontakt os