Gul, hvid eller papegøje? Hver nummerpladetype har sit regelsæt, som definerer, hvordan du og din virksomhed må anvende et køretøj.

Biler – skat og moms 2022 belyser de forhold, du bør være særligt opmærksom på i forbindelse med valget mellem fri bil og erhvervsmæssig kørsel i egen bil, og giver dig råd og vejledning til at nedbringe biludgifterne i privatbudgettet.

Du får et opdateret overblik over skatte- og momsreglerne, så du undgår de mange faldgruber og i stedet opnår så hensigtsmæssig en økonomisk situation som muligt.

Reglerne er nemlig stadigvæk komplicerede.

Udfyld formular og få Biler - skat og moms 2022 i din indbakke

Hent publikation og læs om gulpladebiler, firmabiler, leasing, beskatning af fri bil, kilometerpenge, kilometertakster i 2022, biler i virksomhedsordningen og meget mere. Du får 2022-udgaven af publikationen direkte i din indbakke ved at udfylde formularen.

[hubspot type=form portal=20197729 id=fab37a45-618a-4983-9c22-a5b67e3b4265]
2 mænd og 1 kvinde holder møde om generationsskifte

Vi står klar til at hjælpe dig

Er du i tvivl om det skal være gul, hvid eller papegøje? Du kan altid kontakt os for at høre mere om skattereglerne for firmabiler og private biler.

Send os mail eller giv os et kald til en snak om, hvordan du nedbringer biludgifter i privatbudgettet. Vi er altid klar med gode bilråd.

Kontakt os

Indhold i publikationen Biler - skat og moms 2022

Gulpladebiler

Gulpladebiler kan efter såvel momsreglerne som skattereglerne opdeles i almindelige gulpladebiler og specialindrettede biler. Forskellen på almindelige gulpladebiler og specialindrettede biler er, at specialindrettede biler ikke er et alternativ til en privat bil, fordi der i realiteten er tale om et rullende værksted.

Almindelige firmabiler

Firmabil, der er til rådighed for privat kørsel, er et skattepligtigt personalegode. Det er selve rådighedsretten, der beskattes, og omfanget af den private kørsel i bilen er derfor uden betydning.

Egen bil

Ved egen bil forstås en bil, der er indregistreret i ejerens navn, men egen bil omfatter dog også en bil, der ejes af ægtefælle eller samlever, når de har fælles økonomi. En leaset bil, hvor leasingtager selv afholder alle udgifter til bilen, betragtes i relation til skattereglerne også som egen bil.

Valget mellem firmabil og egen bil

Mange virksomheder har indført en ordning med fleksibel løn, som giver den enkelte medarbejder mulighed for at vælge firmabil mod en lønnedgang, som helt eller delvist svarer til virksomhedens budgetterede omkostninger til firmabilen. Men er det fordelagtigt at få en firmabil – eller er egen bil i virkeligheden at foretrække?

Selvstændigt erhvervsdrivende

Den skattemæssige behandling af en bil, der anvendes til både erhvervsmæssig og privat kørsel (en blandet benyttet bil), afhænger af, om den selvstændigt erhvervsdrivende anvender virksomhedsordningen eller ej. Og i givet fald, om bilen indgår i virksomhedsordningen eller du holder den uden for virksomhedsordningen.