Regel om efteropkrævning

I 2017 blev der indført nye regler om efteropkrævning af registreringsafgift for leasingbiler. Under visse omstændigheder skal der således ske genberegning af registreringsafgiften senest fire måneder efter første indregistrering af bilen.

Disse regler skal sikre, at den afgiftspligtige værdi fra den første indregistrering af bilen svarer til markedsprisen, uanset hvad den oprindelige indkøbspris har været.

I forhold til beskatning af medarbejdere, der har fået stillet en ny fri bil til rådighed, dvs. en bil arbejdsgiveren har anskaffet højest 3 år efter første indregistrering, har man som beregningsgrundlag for beskatningen af fri bil brugt nyvognsprisen. Denne pris må efter seneste domspraksis forstås som den pris, en slutbruger skal betale hos en forhandler ved erhvervelse af bilen som ny, dvs. markedsprisen.

 

Den genberegnede nyvognspris som beskatningsgrundlag

Med de nye regler er det den genberegnede nyvognspris, der skal anvendes som beskatningsgrundlag, uanset om arbejdsgiveren har købt eller leaset bilen. Beskatningsgrundlaget skal derfor fremover forhøjes i tilfælde af genberegning af registreringsafgiften, hvor den genberegnede nyvognspris er højere end den oprindelige pris. Det højere beregningsgrundlag skal anvendes fra og med genberegningstidspunktet.

Af lovbemærkningerne fremgår det, at ændringen vil berøre ca. 20.000 firmabiler årligt, og at brugerne gennemsnitligt vil få forhøjet deres beskatningsgrundlag med 27.000 kr.

Det vil for en topskattebetaler betyde en årlig merskat på omkring 3.800 kr. i gennemsnit.

Ændringen vil medføre nogle administrative udfordringer, idet fx et leasingselskab, i tilfælde af at der er sket genberegning af registreringsafgiften, skal give besked herom til arbejdsgiveren (leasingtageren) om det højere beskatningsgrundlag. Arbejdsgiveren skal herefter ajourføre oplysningerne i lønsystemet med det nye beregningsgrundlag til brug for indeholdelse af arbejdsmarkedsbidrag og A-skat.

 

Hvornår gælder reglerne fra?

De nye regler får virkning for firmabiler, der stilles til privat rådighed for medarbejdere den 1. februar 2020 eller derefter.

Firmabiler, der er stillet til privat rådighed inden dette tidspunkt, bliver ikke ramt af de nye regler.

Book et uforpligtende møde om salg af fast ejendom

Vi står klar til at hjælpe dig

Send os en mail eller giv os et kald til en snak om din beskatning af fri bil.

Vi er altid klar til en uforpligtende snak om rådgivning, skat, revision og regnskab.

Kontakt os her

Få events og nyheder direkte i din indbakke

Tilmeld dig nyt fra Martinsen Rådgivning & Revision og bliv opdateret med events og nyheder inden for revision, skat, moms og rådgivning.

[activecampaign form=1]