Skattestyrelsens afgørelse

Arbejdsgiveren er et selskab, der driver byggevirksomhed i totalentrepriser. Selskabets medarbejdere inklusive det administrative personale er inviteret på en arbejdsgiverbetalt tur til Dubai sammen med ægtefæller. I rejsen deltager 22 medarbejdere og 20 ægtefæller.

I en note i selskabets årsregnskab er anført, at der er tale om en firmatur i anledning af selskabets 25-års jubilæum.

I noten er endvidere anført, at rejsen har et højt fagligt indhold for medarbejderne, og at der ikke er udbetalt skattefrit jubilæumsgratiale. Endelig er anført, at udgiften til en ægtefælles deltagelse ikke overstiger grænsen på 8.000 kr. for skattefrit jubilæumsgratiale.

Senere oplyste selskabet dog, at der ikke er tale om en jubilæumsrejse, men derimod en studierejse.

Turen til Dubai sker i påsken og har en samlet varighed på 5 dage, hvoraf de to dage er rejsedage.

Under opholdet i Dubai er blandt andet arrangeret besøg på en tegnestue, to byggepladser og en betonelementfabrik. Af mindre faglige aktiviteter er blandt andet en tur til Burj Khalifa, Dubai Mall, Burj Al Arab Jumeirah og en middag med underholdning i ørkenen.

Skattestyrelsen er af den opfattelse, at der er tale om en studierejse af generel karakter med et begrænset fagligt indhold og et ikke ubetydeligt turistmæssigt islæt. Medarbejderne er derfor beskattet af såvel egen rejse som ægtefællens deltagelse.

 

Landsskatterettens afgørelser

Efter Landsskatterettens opfattelse kan det efter en konkret vurdering ikke afvises, at rejsens programpunkter kan have haft en væsentlig erhvervsmæssig og faglig værdi for virksomhedens ansatte i deres arbejde med at detaljeudforme opgaverne, herunder valg af materialer og design, og at disse forhold kan have haft betydning i en konkurrencesituation, når virksomheden byder på de enkelte byggeopgaver.

Efter det forklarede og den fremlagte dokumentation kan det herefter anses for godtgjort, at rejsen har været afholdt i virksomhedens interesse.

Uagtet at rejseprogrammet har elementer med turistmæssige islæt fandt Landsskatteretten, at rejsen i overvejende grad er af erhvervsmæssig karakter, der kan henføres til byggevirksomhedens indkomstskabende aktiviteter. Medarbejderne er derfor ikke skattepligtige af rejsen til Dubai.

For så vidt angik ægtefællerne er det Landsskatterettens opfattelse, at rejsen har været af ren privat karakter, hvorfor den enkelte medarbejder er skattepligtig af den merværdi, som arbejdsgiveren har haft ved ægtefællens deltagelse.

 

Kommentarer

Afgørelserne fra Landsskatteretten er tilsyneladende ikke indbragt for domstolene.

Medarbejderen undgår beskatning, fordi studierejsen er foretaget ”i virksomhedens interesse”, hvilket vil sige, at det studiemæssige element er relevant for virksomheden.

Ægtefællerne skal beskattes, også selv om merudgiften må have været mindre end grænsen for skattefrit jubilæumsgratiale til medarbejderne.

Det er den første offentliggjorte afgørelse i flere år, hvor en sådan studierejse er godkendt som skattefri. Det er normalt op ad bakke, når rejsen foregår på fridage, og ægtefællerne deltager. Men det lykkedes i den konkrete sag.

Vi har udarbejdet en publikation om personalegoder

Få et overblik over skat og moms for personalegoder

For personalegoder findes en række forhold, du som arbejdsgiver skal være opmærksomhed på. De forhold har vi samlet i en publikation med indholdet:

  • Personalegoder og skat
  • Personalegoder og moms
  • Hovedaktionærer
  • Personaleforeninger
  • Arbejdsgivernes indberetningspligt
Hent publikation

Vi står klar til at hjælpe dig

Ring, skriv eller kig forbi til en snak om skat og moms på personalegoder.

Vi er altid klar til en uforpligtende snak om skat, moms og afgifter.

Kontakt os her