Folketinget har vedtaget at afskaffe det såkaldte hovedaktionærnedslag, når aktierne afstås den 1. februar 2020 eller senere.

 

Fuld beskatning af opgjort fortjeneste

Der skal med andre ord ske fuld beskatning af en opgjort fortjeneste.

Hovedaktionærnedslaget blev indsat som kompensation for den skærpede beskatning, der blev indført i 1993.

Nedslaget har givet ret til en reduktion af den skattepligtige avance på op mod 25%. Et maksimalt nedslag indebærer, at skatten af aktiegevinsten nedsættes fra 42 pct. til 31,5 pct.

 

Overgangsperiode

Ophævelsen af hovedaktionærnedslaget betyder også, at en person, der har erhvervet aktier med succession i perioden 19. maj 1993 – 31. januar 2020 og overtaget et hovedaktionærnedslag fra faderen mv., mister retten til dette nedslag i fortjenesten, når afståelsen sker den 1. februar 2020 eller senere.

Retten til hovedaktionærnedslag bevares for aktier, der afstås ved en opløsning af selskabet i kalenderåret 2020, hvis der senest den 4. december 2019 var indgivet:

  1. En anmodning til told- og skatteforvaltningen om skattekvittance eller
  2. En erklæring om, at der ikke foreligger skatte- og afgiftskrav mod selskabet, eller der senest på samme tidspunkt er indgivet anmeldelse til Erhvervsstyrelsen af en beslutning om likvidation.

Det er et krav, at aktierne afstås ved opløsning i kalenderåret 2020.

Martinsen Revision yder rådgivning indenfor bl.a. moms, skatter og regnskab

Vi står klar til at hjælpe dig

Ring, skriv eller kig forbi til en snak om, hvad afskaffelse af hovedaktionærnedslaget betyder for dig.

Vi er altid klar til en uforpligtende snak.

Kontakt os