Den 1. juni 2021 blev det i Folketinget vedtaget bl.a. at nedsætte kontantforbuddet fra 50.000 kr. til 20.000 kr. for virksomheder.

Lovforslagets vedtagelse dækker mange andre forhold end hvidvask. Det er særligt § 7 i L193a, der relaterer sig til hvidvaskområdet, hvor de væsentligste ændringer til hvidvaskloven er følgende:

  • § 1, stk. 1 om virksomheder, der er omfattet af hvidvaskloven udvides med udbydere af veksling mellem en eller flere typer af virtuel valuta, udbydere af overførsel af virtuel valuta og udstedere af virtuel valuta
  • § 5 om kontantforbuddet, der ændres fra 50.000 kr. til 20.000 kr.

Ændringen af kontantforbuddet til den nye grænse skal bidrage til en styrket indsats i relation til forebyggelse af terrorfinansiering, hvidvask og kriminalitetsbekæmpelse mere generelt.

 

Hvornår gælder ændringer fra?

Ændringerne har virkning pr. 1. juli 2021.

Kontantforbuddet medfører således, at erhvervsdrivende ikke må modtage kontantbetalinger på 20.000 kr. eller derover.

Læs mere

Vi står klar til at hjælpe dig

Send os en mail eller giv os et kald til en snak om, hvad ændringen i kontantforbuddet og hvidvaskningsloven betyder for dig og din virksomhed.

Vi er altid klar til en uforpligtende snak om skat, revision og regnskab.

Kontakt os