Umiddelbart har de fleste af os en klar fornemmelse for, hvornår en handel er endelig. Derfor finder vi det normalt heller ikke vanskeligt at afgøre, hvornår omsætningen kan registreres i bogholderiet.

Det bliver imidlertid mere og mere almindeligt, at en handel er sammensat af flere elementer. I flæng kan nævnes eksempler som:

  • gratis kædestramning 3 måneder efter køb af en cykel
  • fri support i 2 år efter køb af en skræddersyet softwarepakke
  • en gratis på hver 6. pizza efter eget valg

 

Betaling med hovedleverancen

I de nævnte eksempler vil såvel fakturering som betaling med stor sandsynlighed ske i forbindelse med hovedleverancen. Men en sammensat handel kan også bestå af løbende levering af en eller flere ydelser, som først faktureres og betales ved afslutningen af leverancen.

Eksempler på ydelser med løbende levering er reparation af biler, håndværksentrepriser eller din revisors revision af og assistance med opstilling af årsrapporten.

 

Sammensat salg med levering nu – og i fremtiden

Cykelhandleren vil nok tænke, at salget af cyklen skal indtægtsføres, når sadlen sidder i den rigtige højde, pengene ligger i kasseapparatet, og kunden forsvinder i horisonten på nyerhvervelsen.

 

Eksempel: Det lille serviceeftersyn

Det lille serviceeftersyn om 3 måneder tager ikke lang tid, og det kan sagtens presses ind på værkstedet mellem de andre opgaver. Det er imidlertid ikke den korrekte bogføring af salget.

Serviceeftersynet har en værdi, og den del af omsætningen, der kan henføres til serviceeftersynet, kan først indtægtsføres, når det er udført.

Hvis kunden har betalt 6.500 kr. ekskl. moms for cyklen (inkl. eftersynet), kan der fx kun indtægtsføres 6.300 kr. for cyklen. De sidste 200 kr. skal ”parkeres” som en forudbetaling under passiverne og først indtægtsføres, når serviceeftersynet er udført.

 

Eksempel: Klippekortet

Tilsvarende kan salget af den første pizza til 89 kr. ikke indtægtsføres fuldt ud. 5/6 af salgsprisen (ca. 12 kr. ekskl. moms) skal periodiseres som en forudbetaling for den sjette pizza, som kunden kan hente efter yderligere fire besøg.

Tolv kroner lyder ikke af meget. Men hvis hovedparten af pizzaerne sælges på ”klippekort”, er det 1/6 af alle indbetalinger, der er forudbetalinger. Og altså ikke kan indtægtsføres med det samme.

Desværre er virkeligheden endnu mere indviklet, end eksemplet umiddelbart ser ud. For det vil næppe være alle klippekort, der bliver fyldt og afleveret med henblik på udlevering af en gratis pizza.

Derfor vil der ikke skulle periodiseres 12 kr. pr. pizza – beløbet er mindre. Beløbet vil skulle estimeres på baggrund af historisk viden om kundernes benyttelse af tilbuddet. Det vil naturligvis kunne ændre sig over tid.

 

Læs om momsmæssige behandling af salgsfremmende tiltag, når du leverer “gratis” varer og tjenesteydelser

 

Løbende levering

Når mekanikeren går i gang med at servicere eller reparere en bil, vil han med det samme være i færd med at levere en ydelse, som regnskabsteknisk bliver betragtet som afsluttet løbende. Salget finder altså sted løbende og ikke først, når kunden afhenter bilen.

Det samme gælder for revisors udførte arbejde med opstilling og revision af årsrapporten. Ligesom håndværkeren leverer, i takt med at gipspladerne monteres, tagstenene lægges op osv.

 

Produktionsmetoden

Når salget opgøres på denne måde, anvender man produktionsmetoden.

Der er i øvrigt ikke krav om, at personligt drevne virksomheder eller selskaber i regnskabsklasse B anvender produktionsmetoden. Med mindre sidstnævnte selskabers årsregnskab ikke giver et retvisende billede, så er det nemlig alligevel et krav.

Opgørelsen af salget efter produktionsmetoden er i øvrigt heller ikke helt enkel, for der skal være styr på omfanget af den samlede leverance, og hvor langt man er i processen på opgørelsestidspunktet (færdiggørelsesgraden).

Du skal vurdere, om der er risiko for forsinkelser, garantireparationer osv.

 

System til at opgøre omsætning pålideligt

Det er derfor nødvendigt med et velfungerende registreringssystem, hvis det overhovedet skal kunne lade sig gøre at opgøre omsætningen pålideligt.

Hvis omsætningen opgøres ved endelig levering – som altså er en mulighed for langt de fleste selvstændigt erhvervsdrivende og selskaber i regnskabsklasse B – anvender du salgsmetoden. I praksis vil det som oftest betyde, at du registrerer omsætningen ved fakturering.

Du skal dog fortsat holde styr på de medgåede omkostninger i forbindelse med leveringen. For disse må først du udgiftsføre, når registreringen af omsætningen finder sted.

 

Leveringsbetingelsen: Solgt eller gratis

Der findes også den lidt mere ekstreme variant af løbende levering, nemlig leveringsbetingelsen ”solgt eller gratis”, der er meget anvendt i nogle brancher, eksempelvis ejendomsmæglerne.

Her leveres ydelsen også løbende, men der er ingen garanti for, at ydelsen overhovedet ender i en indtægt. For det er usikkert og umuligt at forudsige, om og/eller hvornår den indtægtsudløsende begivenhed indtræffer.

 

Selvstændige erhvervsdrivende og selskaber i regnskabsklasse B

For selvstændige erhvervsdrivende og selskaber i regnskabsklasse B vil det uden diskussion være det letteste at gøre brug af muligheden for at anvende salgsmetoden ved opgørelsen af omsætningen.

Har du mod på det, kan det imidlertid godt lade sig gøre at indtægtsføre en del af det løbende arbejde. Men det kræver gode registreringssystemer kombineret med nogle veldokumenterede skøn over succesraten. Sidstnævnte vil som udgangspunkt og i vid udstrækning være baseret på historiske erfaringer.

Det er formodentlig lykkedes at få den indledende antagelse, om at det normalt ikke er vanskeligt at afgøre, hvornår omsætningen kan registreres i bogholderiet, til at fremstå som et noget vakkelvornt postulat.

Listen med udfordringer er lang

Hvis man tænker lidt over det, findes der stribevis af eksempler på sammensatte salg, og det vil være et område, der kommer mere fokus på i fremtiden.

Tilbagekøbsforpligtelser

Der kan være aftalt levering på betingelser, der indebærer, at der reelt slet ikke er leveret ved levering, der kan være tilbagekøbsforpligtelser, der kræver en reservation af en del af salgssummen, og der kan være forudbetalinger for en løbende ydelse, som skal periodiseres over leveringsperioden.

Usædvanlig lang kredit

Hvis der i forbindelse med levering ydes usædvanlig lang kredit, er det en kombination af salg og långivning, og dermed vil en del af salgssummen være finansieringsindtægter. Så kom der lys i en ny rød advarselslampe, for der er jo ikke moms på renter!

Opgjort omsætning i årsrapporten

I øvrigt er skattereglerne på indtægtsområdet – som på så mange andre områder – anderledes end de regnskabsmæssige regler. Det er derfor langt fra givet, at den opgjorte omsætning i årsrapporten skal indtægtsføres skattemæssigt i samme periode.

Vi står klar til at hjælpe dig

Det er ikke let, men heldigvis kender vi reglerne og bestemmelserne og er klar til at hjælpe, så din virksomheds bogholderi kan tilrettelægges med henblik på en hensigtsmæssig og lovmedholdelig indregning af omsætningen – og på en måde, så det er til at håndtere i dagligdagen.

Send os en mail eller giv os et kald til en snak om regnskab og revision. Vi er altid klar til en uforpligtende snak.

Kontakt os