Effekten af covid-19 har ramt nogle brancher hårdt allerede nu og har presset indtjeningen helt i knæ.  Andre brancher mærker effekten langsommere, og måske vil den først mærke konsekvensen i 2021.

Mange virksomheder vil opleve en forringet likviditet og betalingsevne i 2021, når udskydelser af A-skat, moms og AM-bidrag skal indhentes.

Uanset om du allerede er ramt af covid-19 eller risikerer at blive ramt inden for de næste måneder, er der flere greb at skrue på for at optimere din likviditet her og nu.

Sådan skaber du overblik og lægger et likviditetsbudget

Et likviditetsbudget er nøglen til at skabe det overblik, som er nødvendigt for, at din virksomhed på månedsbasis kan se betalingsevnen det kommende år, og derudfra kan træffe de rigtige beslutninger og iværksætte de tiltag, som kan forbedre likviditeten.

1: Start med at danne dig et overblik i virksomheden

Start med at danne dig et overblik i virksomheden med hvornår og hvordan, du forventer at blive ramt af coronakrisen.

2: Udarbejd likviditetsbudgettet på baggrund af tal

Udarbejd likviditetsbudgettet på baggrund af din virksomheds tidligere regnskabstal, momsbetalinger og dine forventninger til ind- og udbetalinger i øvrigt.

3: Tag højde for en række forskellige scenarier

Tag højde for en række forskellige scenarier. Hvis du kun tager ét udgangspunkt, bør du vælge worst-case-scenario.

Det gælder fx effekten af hjælpepakkerne, hjemsendelse af medarbejdere og andre former for omorganisering af arbejdsstyrken, ændrede investeringsplaner, omkostningsbesparelser, fald i omsætningen samt genforhandling af kontrakter.

 

Har din virksomhed plads til at afregne udskydelserne inden for de eksisterende kreditrammer?

Likviditetsbudgettet er ikke kun til få overblik. Hvis du overvejer en investering eller større indkøb er likviditetsbudgettet til at vise dig, hvordan det påvirker din økonomi.

I mange tilfælde er likviditetsbudgettet også grundlaget for en dialog med din bank om ændret kreditbehov og dit likviditetsberedskab.

 

8 konkrete råd til, hvordan du forbedrer din likviditet

Hvis likviditetsbudgettet viser, at du har udfordringer med likviditeten, er der en række tiltag, du kan gøre for at forbedre den:

 1. Husleje og forpagtning
  Forhandl en periode med nedsættelse af husleje eller forpagtningsafgift.
 2. Afdrag og rentenedsættelse
  Kontakt din bank og afklar muligheder for udskydelse af afdrag eller rentenedsættelse.
 3. Bankkredit
  Drøft din udvidelse af kreditramme med din bank. Kontakt din bank.
 4. Afdragsordning med Skattestyrelsen
  Etablér frivillig afdragsordning med Skattestyrelsen. Det er muligt at oprette en betalingsordning i skattemappen.
 5. Leje- og leasingaftaler
  Forhandl udskydelse af leje- og leasingaftaler – alternativ forlængelse i sidste ende.
 6. Acontorate for selskaber
  Ændr 1. acontorate for selskaber. Det kan ændres i skattemappen.
 7. B-skatterater
  Reducér eller nulstil af B-skatterater for personer – ændring af forskudsregistrering.
 8. Negativ moms
  Indberet hurtigt negativ moms med henblik på hurtig udbetaling.

 

Hent flere konkrete råd til, hvordan du og din virksomhed forbereder og håndterer covid-19-situationen bedst muligt.

Martinsen Revision yder rådgivning indenfor bl.a. moms, skatter og regnskab

Vi står klar til at hjælpe dig

Send os en mail eller giv os et kald til en snak om, hvordan du skaber overblik og kommer i gang med et likviditetsbudget til din virksomhed, så du kan træffe hurtigere og bedre strategiske beslutninger.

Vi er altid klar til en uforpligtende snak om rådgivning, skat, revision og regnskab.

Kontakt os her