Folketinget har vedtaget skærpede regler for indsendelse af TP-dokumentation

Der er nu krav om, at selskaber omfattet af reglerne omkring udarbejdelse af TP-dokumentation, skal indsende TP-dokumentation senest 60 dage efter oplysningsfristen. Tidligere skulle dokumentation kun indsendes på Skattestyrelsens anmodning.

 

Oplysningsskema for indkomståret 2021

Det betyder, at ved indlevering af oplysningsskemaet for indkomståret 2021 (kalenderårsregnskaber) den 30. juni 2022, skal der senest 60 dage (29. august 2022) herefter ske indsendelse af TP-dokumentation til Skattestyrelsen.

Selskaber, der allerede er påbegyndt indkomståret 2021, skal dog først indsende dokumentation fra og med indkomståret 2022.

Indsender du ikke den udarbejdede TP-dokumentation rettidigt, eller udarbejder du ikke TP-dokumentation, er Skattestyrelsen samtidig bemyndiget til at foretage skønsmæssige vurderinger.

Her er kravene, hvis du opfylder én af betingelserne

Du er omfattet af kravene om indsendelse af TP-dokumentation, hvis koncernen opfylder én af nedenstående tre betingelser:

1: har 250 eller flere beskæftigede

2: eller har


- en årlig samlet balance på 125 mio. kr. eller mere
- og har en årlig omsætning på 250 mio. kr. eller mere.

3: har kontrollerede transaktioner med enheder beliggende i skattelylande.

TP-dokumentationen omfatter foruden udenlandske selskaber og transaktioner i udlandet også danske selskaber og transaktioner i Danmark.

 

Priser og vilkår i overensstemmelse med armslængdeprincippet

TP-dokumentationen skal indeholde information, således det er muligt, at den kan danne grundlag for en vurdering af, om priser og vilkår ved interne transaktioner er fastsat i overensstemmelse med armslængdeprincippet og dermed i overensstemmelse med de priser og vilkår, der ville være fastsat, hvis transaktionerne var afsluttet mellem uafhængige parter.

Der vil kunne pålægges koncernen bøder, hvis dokumentationen indsendes for sent, er mangelfuld eller slet ikke indsendes. Det er derfor vores anbefaling, at man allerede nu får tjekket op på den allerede udarbejdede dokumentation, således at TP-dokumentationen er ajourført og klar til indsendelse til Skattestyrelsen.

Kravene til det nærmere indhold af en TP-dokumentation fremgår af bekendtgørelse nr. 1297 af 31. oktober 2018 om dokumentation af prisfastsættelsen af kontrollerede transaktioner.

Læs om formkrav her

Book et uforpligtende møde om salg af fast ejendom

Vi står klar til at hjælpe dig

Send os en mail eller giv os et kald til en snak om, hvad de nye skærpede regler for indsendelse af Tranfer Pricing-dokumentation betyder for dig og din virksomhed.

Vi er altid klar til en uforpligtende snak om rådgivning, skat, revision og regnskab.

Kontakt os her