Har du ambitioner om at styrke din virksomheds vækst og konkurrenceevne?

Driver du en lille eller mellemstore virksomhed, og har du ambitioner om at styrke din virksomheds vækst og konkurrenceevne gennem digital omstilling og udvikling af e-handel?

Digitaliseringsprojekter har tidligere været forbeholdt kapitalstærke virksomheder, men med økonomiske tilskudspuljer fra SMV:Digital er digitalisering nu for alle. Så kan du ansøge om tilskud på 100.000 kroner til privat rådgivning, der hjælper dig med at gennemføre en digital omstilling af din virksomhed.

 

Uddelt efter først-til mølle-princippet

Den nye tilskudspulje på knap 60 mio. kroner åbner for ansøgninger hos SMV:Digital:

Mandag den 27. september 2021, kl. 9.00

Puljen bliver udmøntet i vouchers og uddelt efter først-til-mølle-princippet, så du kan med fordel forberede din ansøgning i god tid.

SMV:Digital er en landsdækkende tilskudspulje til digitalisering, som kører to gange årligt til og med år 2021. Programmet har til formål at fremme digitaliseringen blandt SMV’ere fra alle erhverv i Danmark.

Kriterier for at kunne ansøge

For at din virksomhed kan få tildelt et tilsagn, er det centralt, at din ansøgning lever op til programmets gældende tildelingskriterier, som skal være med til at sikre, at din ansøgning skaber den forventede værdi. De konkrete tildelingskriterier, som alle skal være opfyldt, er beskrevet nedenfor.

Projektet bidrager til at realisere virksomhedens vækstambitioner

Her vurderes du på, om du har gjort dig overvejelser omkring din virksomheds vækstambitioner og tilhørende udfordringer samt hvordan du forventer, at projektet kan bidrage til at løse disse udfordringer.

Forankring af projektet

Her vil du blive vurderet på, om der er afsat ressourcer til at få hævet det teknologiske niveau i din virksomhed, herunder om der er økonomisk råderum til indkøb af potentielt ny teknologi.

Ydermere ses der på, om der i din virksomhed er ledelsesmæssigt engagement i projektet, og hvorvidt du har afsat de rette medarbejdere til gennemførslen af projektet.

Digitalt og teknologisk niveau

Her vurderes din virksomhed på, om projektet reelt involverer en for din virksomhed ny teknologi eller IT eller en væsentlig opgradering af allerede eksisterende teknologi eller IT, som din virksomhed anvender.

Evt. tema

Nogle puljer er tematiserede, fx målrettet grøn omstilling eller eksport.

For disse puljer vil du ydermere blive vurderet på, om du har sandsynliggjort, at projektet vil forbedre fx din virksomheds eksportsituation eller have grønne effekter.

Forbered din ansøgning i god tid

Der er stor efterspørgsel på midlerne i tilskudspuljen, som tidligere er uddelt på ganske få timer. Det er derfor en god idé at have din ansøgning klar, når puljen åbner.

Hent ansøgningsskemaet og brug tiden inden den 27. september 2021 til at forberede dig.

Hent forberedelsesskema

Skemaet kan du kun anvende i din forberedelse. Vær opmærksom på, at det kun er online ansøgninger, der bliver behandlet.

Opret din online ansøgning her: smvdigital.onlinelegat.dk

Vi står klar til at hjælpe dig

Send os en mail eller giv os et kald til en snak om dine muligheder for at få del af SMV:Digital-puljen, så du og din virksomhed kommer i gang med den digitale omstilling.

Vi er altid klar til en uforpligtende snak om rådgivning, skat, revision og regnskab.

Kontakt os