Driver du en lille eller mellemstore virksomhed, og har du ambitioner om at styrke din virksomheds vækst og konkurrenceevne gennem digital omstilling og udvikling af e-handel?

Digitaliseringsprojekter har tidligere været forbeholdt kapitalstærke virksomheder, men med økonomiske tilskudspuljer fra SMV:Digital er digitalisering nu for alle.

Så kan du ansøge om tilskud på 100.000 kroner til privat rådgivning, der hjælper dig med at gennemføre en digital omstilling af din virksomhed. En ny tilskudspulje på knap 20 mio. kroner åbner for ansøgninger hos SMV:Digital:

Fredag den 16. april 2021, kl. 9.00

Puljen bliver udmøntet i vouchers og uddelt efter først-til-mølle-princippet, så du kan med fordel forberede din ansøgning i god tid.

Kriterier for at kunne ansøge

Ingen uafsluttede SMV:Digital projekter

Tidligere godkendte SMV:Digital projekter fra virksomhed / virksomhedsgruppe / samme ejerkreds (overlap med 25% eller mere) skal være afsluttet og afrapporteret på ansøgningstidspunktet.

Max én ansøgning / bevilling

En virksomhed / virksomhedsgruppe / samme ejerkreds må kun indsende én ansøgning (hvis ejerkreds overlapper med 25% eller mere).

Antal årsværk

Antallet af årsværk vurderes vha. opslag på www.cvr.dk og seneste aflagte regnskab. Såfremt antal årsværk på www.cvr.dk ikke er retvisende, så skal virksomheden redegøre for dette i ansøgningens virksomhedsbeskrivelse.

OBS:
Som ejer kan du maksimalt indgå med samlet ét årsværk i beregningen.

Virksomhed har SMV-status

Virksomheden må maksimalt have 249 ansatte, en omsætning på maksimum 50 mio. euro og/eller en balance på maksimum 43 mio. euro (man må gerne overskride maksimum for enten omsætning eller balance, men ikke begge på samme tid).

OBS:
For at kunne anses for en SMV og dermed omfattet af ordningen, må din virksomhed inklusiv datterselskaber og andre koncernforbundne selskaber maksimalt have en omsætning på 50 mio. euro og/eller en balance på maksimum 43 mio. euro.

Min. 2 mio. kroner i omsætning i seneste aflagte regnskab

Virksomheden skal have aflagt første regnskab, og dette skal minimum have realiseret en omsætning på 2 mio. kroner.

Forbered din ansøgning i god tid

Der er stor efterspørgsel på midlerne i tilskudspuljen, som tidligere er uddelt på ganske få timer. Det er derfor en god idé at have din ansøgning klar, når puljen åbner.

Hent ansøgningsskemaet og brug tiden inden den 16. april 2021 til at forberede dig.

 

Hent ansøgningsskemaet til forberedelse

 

Skema kan KUN anvendes til din forberedelse. Vær opmærksom på, at det KUN er online ansøgninger, der bliver behandlet.

Opret din online ansøgning her: smvdigital.onlinelegat.dk

SMV:Digital er en landsdækkende tilskudspulje til digitalisering, som kører to gange årligt til og med år 2021. Programmet har til formål at fremme digitaliseringen blandt SMV’ere fra alle erhverv i Danmark.

Vi står klar til at hjælpe dig

Send os en mail eller giv os et kald til en snak om dine muligheder for at få del af SMV:Digital-puljen, så du og din virksomhed kommer i gang med den digitale omstilling.

Vi er altid klar til en uforpligtende snak om rådgivning, skat, revision og regnskab.

Kontakt os her