Den 1. november 2022 træder indefrysningsordningen i kraft. Ordningen er en del af Folketingets partiers vinterhjælp. Det betyder, at du som privat og som virksomhed kan få indefrosset din ekstraregning til el og gas fra 1. november 2022 til betaling på et senere tidspunkt.

Tilmelding til ordningen for el og gas sker hos dit eget energiselskab.

Husstande og virksomheder vil få mulighed for midlertidigt at indefryse betalingen af den del af regningerne for el og gas, der overstiger priserne pr. 4. kvartal 2021. For fjernvarme gælder det tilsvarende, at den del af regningerne, der overstiger fjernvarmeprisen i januar 2022 for de ti dyreste fjernvarmeselskaber, kan indefryses.

Ordningen gælder for regninger for en 12 måneders periode. Det indefrosne beløb skal du afdrage til dit energiselskab i en periode på 4 år, når de 12 måneder er udløbet, og du har haft en afdragspause på et år. Virksomheder kan maksimalt få indefrosset 15 mio. kr. samlet set for el og gas, og 3,75 mio. kr. for fjernvarme.

 

Forbrugerpriser afhænger af dit energiselskab

Forbrugerpriser for den private og og virksomhed afhænger af den enkelte kundes energiselskab og forbrugsmønster.

Lofter (Rå pris) Typisk gennemsnitlig
samlet pris 
Typisk gennemsnitlig
samlede pris
FØR afgiftslempelse på alm. elektricitet EFTER afgiftslempelse på alm. elektricitet for 1. halvår 2023
Gas
(kr. pr. m3)
5,84 15,45 15,45
Elektricitet
(kr. pr. kWh)
0,80 2,18 2,18
Almindelig elektricitet
(kr. pr. kWh)
0,80 3,04 2,18
Fjernvarme
(kr. pr. kWh)
1,44 1,44

Læs Finansministeriets faktaark om ordning

Sådan fungerer indefrysningsordning for virksomheder

Hvordan tilmelder jeg min virksomhed ordningen?

Tilmelding til ordningen for el og gas sker hos dit eget energiselskab.

Hvor stor en andel af min virksomheds energiregning kan jeg indefryse?

Virksomheder kan maksimalt få indefrosset 15 mio. kr. samlet set for el og gas, og 3,75 mio. kr. for fjernvarme.
Vær opmærksom på, at lånelofter gælder på koncernniveau.

Hvordan afmelder jeg min virksomhed ordningen?

Du skal anmode din energivirksomhed om at blive afmeldt ordningen. Energivirksomheden skal herefter stoppe indefrysningen af dine fremtidige energiregninger. Du skal herefter beslutte om du vil tilbagebetale hele det indefrosne beløb på én gang, eller afdrage gælden over 4 år.

Hvad koster det at bruge indefrysningsordningen?

Der opkræves en rente på 4,4 pct. årligt af det indefrosne beløb i indefrysningsperioden. Klima-, energi- og forsyningsministeren fastsætter rentesatsen for de 12 efterfølgende måneder samt for den 4-årige afviklingsperiode.

Hvor finder jeg oplysninger om min indefrysning?

Efter du har tilmeldt dig ordning, vil det samlede beløb for din indefrysning fremgå af dine energiregninger – eller i et særskilt brev sammen med din regning. Energivirksomheden kan oplyse dig, om hvordan du ellers tilgår oplysninger om din indefrysning.

Selvom ordningen træder i kraft for regninger fra den 1. november 2022, kan det dog variere, hvornår det enkelte energiselskab er klar til at ekspedere tilmeldinger til ordningen, da implementeringen af ordningen har krævet væsentlige og omfattende ændringer i selskabernes IT-systemer. Du skal derfor som virksomhed udvise en vis tålmodighed, særligt i de første dage af november.

Læs mere i Virksomhedsguiden

Vi står klar til at hjælpe dig

Send os en mail eller giv os et kald til en snak om, hvad indefrysningsordningen betyder for dig og din virksomhed.

Vi er altid klar til en uforpligtende snak.

Kontakt os her