Digital bogføring træder i kraft 1. juli 2024 for regnskabspligtige virksomheder, der bruger et registeret digitalt standard bogføringssystem.

Denne ændring gælder i første omgang kun for virksomheder, der skal udarbejde regnskab i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Personligt ejede virksomheder og foreninger vil først opleve kravet om digital bogføring fra 2026.

Digital bogføring betyder, at din virksomhed skal bogføre alle transaktioner og opbevare bilagene i et digitalt bogføringssystem. For at sikre overholdelse af gældende lovkrav skal samtlige digitale standard bogføringssystemer registreres hos Erhvervsstyrelsen.

Du finder her en liste over alle digitale bogføringssystemer, som er kontrolleret og godkendt af Erhvervsstyrelsen med virkning fra 1. januar 2024.

Se listen her

Listen vil løbende blive opdateret med de bogføringssystemer, som bliver godkendt af Erhvervsstyrelsen.

Krav til specialudviklet digitalt bogføringssystem

Har din virksomhed et specialudviklet digitalt bogføringssystem, er du selv ansvarlig for at sikre, at systemet opfylder kravene. Disse krav forventer vi bliver offentliggjort i begyndelsen af 2024.

Sådan lever du op til kravene med C5, NAV og XAL

Tidsplan for implementering af digital bogføring

Erhvervsstyrelsen har udsendt tidsplan for digital bogføring for virksomheder og systemudbydere. Erhvervsstyrelsen har udsendt (2. januar 2024) følgende tidsplan:

1. januar 2024

Erhvervsstyrelsen offentliggør en fortegnelse over registrerede digitale standard bogføringssystemer, der lever op til kravene.

Erhvervsstyrelsen forventer, at alle anmeldelser, som er modtaget, vil færdigbehandlet inden den 1. marts 2024 sådan, at der til den tid, vil være endelig afklaring om, hvorvidt øvrige anmeldte bogføringssystemer, bliver registreret.

1. juli 2024

Virksomheder med pligt til at indsende årsrapport efter årsregnskabsloven, og som bruger et digitalt standardbogføringssystem, skal bogføre digitalt for førstkommende regnskabsår, der starter fra og med 1. juli 2024.

Det gælder fx aktieselskaber, partnerselskaber, anpartsselskaber, erhvervsdrivende fonde og andre virksomheder med begrænset ansvar samt interessentskaber og kommanditselskaber (uden deltagelse af fysiske personer som interessent eller komplementar).

1. januar 2025

Virksomheder med pligt til at indsende årsrapport efter årsregnskabsloven, og som bruger et digitalt specialudviklet bogføringssystem, skal bogføre digitalt for førstkommende regnskabsår, der starter fra og med 1. januar 2025.

Det gælder fx aktieselskaber, partnerselskaber, anpartsselskaber, erhvervsdrivende fonde og andre virksomheder med begrænset ansvar samt interessentskaber og kommanditselskaber (uden deltagelse af fysiske personer som interessent eller komplementar).

2026

Personligt ejede virksomheder, hvor den erhvervsmæssige nettoomsætning i hvert af de to seneste indkomstår (2024 og 2025) var mere end 300.000 kr., skal bogføre digitalt. Tidspunktet er ikke endelig fastsat.

Det gælder for enkeltmandsvirksomheder, virksomheder omfattet af regnskabsregler i lovgivningen om finansielle virksomheder samt interessentskaber og kommanditselskaber, hvor minimum en fysisk person deltager som interessent eller komplementar.

Vi står klar til at hjælpe dig

Send os en mail, giv os et kald eller kig forbi til en snak om den nye bogføringslov og liste over de godkendte bogføringssystemer.

Det gode råd gør en forskel.

Kontakt os