Aktiekurser, der er all-time-high, et boligmarked, der er rødglødende, mangel på arbejdskraft og råvarer, og en lurende inflation bør give anledning til panderynker.

De seneste tre måneder har ikke betydet ændringer i denne udvikling. Uanset om man hører til de bekymrede eller blot i almindelighed gerne vil sprede sine investeringer, er der grund til at se sig om efter alternativer til de gængse investeringsobjekter. Det kunne fx være investering i ikke-børsnoterede aktier – altså unoterede aktier.

Nogle vil nok mene, at det er mere risikabelt end investering i traditionelle værdipapirer eller fast ejendom. Men sandsynligheden taler dog for, at disse aktier ikke er helt så aggressivt prissat, som de børsnoterede.

Efterspørgslen på sidstnævnte er voldsomt høj, og det er medvirkende til at presse priserne op.

I decemberudgaven af FACIT kan du bl.a. læse om: Aktieinvestering af pensionsmidler, ændring af momsgrundlaget ved salg af udlejningsbiler, nye selskabsdokumenter og en vejledning om digital signatur, hvidvask og en revisors rolle og ny lov til beskyttelse  af whistleblowere.

Hent publikation

FACIT – december 2021 giver dig seneste nyt fra din revisor.

Udgivelsen er en del af Martinsens publikationer, og omfatter udgivelser, hvor vi giver en grundig behandling af faglige emner af forskellig karakter.

Hent publikation her

Indhold i publikationen FACIT december 2021

Investering af pensionsmidler

Aktieinvestering gennem selskab eller med private midler. Investering af pensionsmidler i unoterede aktier er en ofte overset mulighed.

Læs mere om regler og råd

Moms på udlejningsbiler

Ændring af moms grundlaget ved salg af udlejningsbiler mv. Ved salg af nye som brugte biler i Danmark skal der som udgangspunkt betales moms af hele salgsprisen. I momsloven (§30) eksisterer en regel, som sikrer, at bilforhandlere, leasingselskaber og køreskolevirksomheder, der indregistrerer biler til eget brug, ikke betaler moms af registreringsafgiften ved senere salg.

Læs mere

Ny vejledning om digital signatur

En række vigtige selskabsdokumenter skal i henhold til selskabsloven underskrives for at opnå retsvirkning. Det gælder fx stiftelsesdokumenter, generalforsamlingsprotokollater og ejerbeviser. De kræver derfor enten en fysisk eller digital underskrift for at få retsvirkning efter sit indhold.

Læs mere

Hvidvask og revisors kundekendskab

Revisorer er omfattet af hvidvasklovens regler ligesom banker, ejendomsmæglere, advokater mfl., hvilket medfører strenge krav til vores (som revisionshus) risikovurdering, politikker og forretningsgange i forhold til kunder, ydelser mv. Kravene er mange og stigende, selvom det måske kan synes overflødigt at skulle give endnu flere oplysninger til en revisor, som du har haft igennem flere år.

Læs mere

Ny whistleblowerlov

Lov om beskyttelse af whistleblowere.