Med startskuddet til 2019 bød vi velkommen til et nyt ansigt i ejerkredsen. Statsautoriseret revisor Maj-Britt Lykke Viskum (44) har siden februar 2016 været at finde på vores kontor i Kolding.

Den 1. januar 2019 indtrådte hun som partner i Martinsens ejerkreds, som dermed tæller 30 statsautoriserede revisorer.

Maj-Britts uddannelsesbaggrund er HD-R i 2002, cand.merc.aud i 2007 og statsautoriseret revisor i 2013.

På det praktiske plan har karrieren budt på 20 år i branchen hos mindre og større revisionshuse. Men Maj-Britt har også været på den anden side af skrivebordet som bl.a. controller hos Velux og Bestseller, og som chef for intern revision hos Solar.

– Det har været en fornøjelse at komme til Martinsen, hvor jeg har været af to omgange. Først i 2012 og igen i 2016. Jeg er hurtigt gledet ind i virksomheden og vores kundenetværk.

Her sætter jeg en stor ære i at bringe regnskab og tal i øjenhøjde, så kunderne får en her-og-nu-værdi af de kompetencer og den rådgivning, som jeg byder ind med. Og den facon har vist sig at være et godt match til de virksomhedsledere og regnskabsansvarlige, som jeg har mødt her i og omkring Kolding, siger Maj-Britt Lykke Viskum.

Maj-Britts faglige styrker indenfor rådgivning og revision tager primært sigte mod små og mellemstore virksomheder på tværs af brancher og landegrænser.

– I mit daglige arbejde har jeg konstant fokus på mine kunders muligheder, hele vejen fra optimering og effektivisering af forretningsgange til en udfordring af tingenes tilstand i virksomheden. Forandringsevne og -vilje er bare et grundvilkår for fremtidens organisationer og virksomheden, slutter Maj-Britt Lykke Viskum.

Maj-Britt bor ved Jordrup uden for Kolding med sin kæreste og fem sammenbragte børn.