Alt for mange forretningsplaner bliver i skuffen efter udarbejdelsen fordi den på kort og lang sigt er utvetydig. Eller fordi den er uopdateret til den nuværende markedssituation.

En god forretningsplan bør bruges aktivt og gennemgås med jævne mellemrum for at holde den opdateret. Den bør nem fungere som det overordnede værktøj for at styre virksomheden i den rigtige retning med en konkret plan for de aktiviteter, der skal bringe virksomheden derhen.

Vi har udarbejdet redskaber til at hjælpe dig videre – og stiller dig nogle relevante spørgsmål, du bør svare på i udarbejdelsen af forretningsplanen. Så du kan bruge planen som et aktivt redskab, nu og i morgen.

Vi har udviklet to redskaber til at gøre din forretningsplan aktuel og konkret.

Brug vores SWOT-analyse til at se kritisk på udfordringer og udnytte styrkerne. Og hent vores SMART-model til at sætte de rigtige KPI'er op i din forretningsplan.

Konkretisér dine handlinger og aktiviteter - og indfri virksomhedens målsætninger

SWOT-analysen tvinger dig, dit team eller hele virksomheden til at se kritisk på udfordringerne, udnytte styrkerne og optimere de rigtige steder, når du igangsætter det strategiske arbejde, starter nye projekter op eller krisen kradser i det gamle.

Du kan stille dig en række spørgsmål:

  • Hvordan ser markedet ud?
  • Hvor stort er kundegrundlaget?
  • Hvilke trusler og muligheder i markedet ligger foran virksomheden?
  • Hvor bevæger markedet sig hen?
  • Hvem er vores målgruppe? Hvad er målgruppens behov? Og hvad er dens udfordringer?
  • Hvilke styrker og svagheder er der internt i virksomheden?
  • Har vi de rigtige medarbejdere?
  • Har vi det rigtige produktionsudstyr?
  • Kan vi møde det nye marked?

Få overblik over stærke og svage sider, muligheder og trusler

Hent SWOT-skabelon her

Hvordan sætter du de rette mål – og hvornår er du i mål?

En del af forretningsplanens formål er at få identificeret de væsentlige områder, som virksomheden skal fokusere på fremadrettet. De områder, der anses for kritiske, opstiller du mål (KPI, en forkortelse for Key Performance Indicators), så du løbende kan følge op på udviklingen i områderne.

Når du begynder at formulere dine mål, som opfylder disse kriterier, skal du starte med at stille dig selv nogle spørgsmål inden for hver kategori.

Hold dine mål og succeskriterier specifikke, målbare, opnåelige, relevante, tidsbegrænsede og forståelige.

Hent skabelon til dine mål her

Få hjælp til at komme i gang

Der findes mange varianter af en forretningsplan. Uanset hvad, står vi klar til at hjælpe dig i gang.

Kontakt os for at komme godt i gang