For 2019 kan selskaber nå at betale acontoskat henholdsvis den 20/11 og senest den 1/2 2020.

Der findes to typer acontoskat. Dels den tvugne ordinære acontoskat, der beregnes af Skattestyrelsen. Dels den frivillige acontoskat, som selskabet selv bestemmer over, og kan justere opad, som indkomsten realiseres i årets løb.

 

Ordinær acontoskat

Den ordinære acontoskat skal betales senest den 20. november 2019.

Raterne beregnes ud på baggrund af selskabets faktiske skat for tidligere indkomstår.

Forventer selskabet en lavere indkomst i 2019 end acontoskatten lægger op til, kan selskabet anmode Skattestyrelsen om nedsættelse af den ordinære acontoskat. Dette sker via digital indberetning i TastSelv Erhverv inden betalingsfristen henholdvis 20. marts og 20. november i indkomståret.

 

Frivillig acontoskat

Hvis selskabet forventer på baggrund af realiserede tal en større indkomst end, hvad de ordinære acontoskatter lægger op til, kan selskabet supplere den ordinære acontoskat med frivillige indbetalinger.

Dette kan være en fordel, fordi selskabet derved undgår at betale et ikke fradragsberettiget restskattetillæg.

Hvis lånerenten før skat er mellem 0% og 6,2% p.a., kan det være en fordel at indbetale frivillig acontoskat den 20. november 2019 eller inden udgangen af januar 2020.

 

Særligt for selskaber som indgår i sambeskatning

Indgår selskabet i en sambeskatning, betales den samlede acontoskat af administrationsselskabet.

Martinsen Revision yder rådgivning indenfor bl.a. moms, skatter og regnskab

Vi står klar til at hjælpe dig

Du kan altid kontakte os for at høre mere om dit selskabs acontoskat.

Ring, skriv eller kig forbi til en snak om revision og rådgivning. Vi er altid klar til en uforpligtende snak

Kontakt os