Handel

Den 1. juli 2021 ændres momsreglerne for såkaldt fjernsalg til andre EU-lande, i praksis er det internetsalg af varer fra Danmark til privatpersoner i andre EU-lande.

De nye regler betyder, at flere danske virksomheder skal betale moms i andre EU-lande. Endvidere sker der en forenkling af reglerne om afregning af moms i andre lande.

 

Hvad betyder de nye momsregler for din virksomhed?

De nye regler skal bl.a. forbedre EU-virksomheders konkurrencevilkår og understøtte, at momsen i højere grad afregnes i forbrugslandet efter forbrugslandets satser og regler.

Ideen er, at moms ikke kan anvendes som konkurrenceparameter, og at blandt andet danske netbutikker på sigt kan konkurrere på mere lige vilkår i EU.

 

Fjernsalg (internethandel)

Ved fjernsalg forstås salg af varer, hvor varerne direkte eller indirekte forsendes eller transporteres af sælgeren, eller på dennes vegne, til en ikke-momsregistreret køber, typisk en privatperson i et andet EU-land.

Efter de nugældende regler skal en dansk sælger lade sig momsregistrere og betale moms i det EU-land, hvortil varen sendes eller transporteres, når:

  • der ved fjernsalg sælges punktafgiftspligtige varer, eller
  • visse beløbsgrænser bliver overskredet ved fjernsalget.

Det enkelte EU-land kan selv vælge, om beløbsgrænsen for registreringspligt ved fjernsalg til det pågældende land skal være 35.000 EUR eller 100.000 EUR.

 

De nye regler fra den 1. juli 2021

Med de nye regler skal du:

  • kunne opkræve forskellige momssatser (standardsats eller nedsat sats) og momsbeløb af salg til forskellige EU-lande, når du sælger til en forbruger (fx via en webshop).
  • kunne afgøre hvilken specifik vare eller ydelse det drejer sig om, da flere EU-lande har differentieret moms. Eksempelvis kan et land have en standard momssats på 22 %, men så har det nedsat moms på bøger 20 % og endnu mere nedsat moms på medicin 10 %. Se gældende momssatser i EU.
  • have særlige konti i virksomhedens regnskab til disse salg.
  • lave særlige kontroller af, hvilket land kunden vil forbruge varen i.
  • opbevare regnskaber i 10 år.
  • indberette og betale moms til hvert enkelt EU-land.

Derudover kan det betyde, at du skal tilpasse virksomhedens it-systemer til at håndtere reglerne, og at du skal forholde dig til nogle andre indberetningsfrister end for almindelig moms.

 

EUR 10.000 er fælles EU-fjernsalgsgrænse

Fra og med den 1. juli 2021 indføres én fælles fast EU-fjernsalgsgrænse på 10.000 EUR om året for virksomhedens samlede salg til private i andre EU-lande. Hvis din virksomhed overskrider denne grænse, skal den betale moms i de EU-lande, hvortil de sender varer til privatpersoner.

For at gøre det nemmere for virksomhederne at betale moms i andre EU-lande er der etableret en frivillig EU-ordning, Moms One Stop Shop, der gør det muligt at undgå momsregistrering i de andre lande og i stedet afregne moms via Skattestyrelsen i Danmark.

Det er dog momssatsen i de andre lande, som er gældende.

Moms One Stop Shop-ordning fra 1. juli 2021

Er din virksomhed registreret i den eksisterende One stop moms-ordning, bliver den automatisk flyttet over på den nye Moms One Stop Shop-ordning fra 1. juli 2021. Du kan bruge One stop moms-ordningen frem til 30. juni 2021.

Du bliver automatisk flyttet over på den nye Moms One Stop Shop-ordning fra 1. juli 2021, hvis din virksomhed er registreret i den nuværende ordning.

Virksomheder, der i dag er momsregistrerede i andre EU-lande for fjernsalg, kan med virkning fra den 1. juli 2021 afmelde deres momsregistreringer.

Hvis virksomhedens samlede salg til privatpersoner i andre EU-lande er mindre end 10.000 euro i løbet af et kalenderår, kan virksomheden vælge kun at betale dansk moms via den normale momsangivelse.

Vi står klar til at hjælpe dig

Send os mail eller giv os et kald til en snak om, hvis din virksomhed har internethandel og sælger til privatpersoner i andre EU-lande.

Vi er altid klar til en uforpligtende snak om moms, afgifter, regnskab og revision.

Kontakt os her