Skattestyrelsen har udsendt styresignal i høring med nye retningslinjer for momspraksis ved salg af grunde med eksisterende bygninger på leveringstidspunktet.

 

Hidtidig momspraksis

Hvis et salg af en grund med en ”gammel” bygning sker med henblik på nedrivning og efterfølgende opførelse af en ny bygning, er salget ifølge Skattestyrelsen hidtidige praksis blevet anses for et momspligtigt salg af en byggegrund.

 

Ny praksis ved salg af grund med bygninger til nedrivning

Som følge af dommen vedrørende KPC Herning, anerkender Skattestyrelsen, at det er uden betydning, om køber har til hensigt at nedrive den eksisterende bygning.

Det gælder uanset, at det er parternes hensigt, at bygningen skal rives ned, helt eller delvist, for at gøre plads til en ny bygning.

Det er ifølge Skattestyrelsen afgørende for momsbehandlingen, om den eksisterende bygning på leveringstidspunktet stadig er fuldt funktionsdygtig og umiddelbart kan anvendes til det formål, som den er bestemt til.

Med styresignalet i høring ligger fortsat en vis usikkerhed om, hvordan ”fuldt funktionsdygtig” er defineret. Der er dog opnået en betydelig klarhed på området med styresignalet.

 

Genoptagelse for transaktioner tilbage til 2014

Ændringen giver mulighed for ekstraordinær genoptagelse for transaktioner, der er foretaget i virksomhedens momsperiode, der omfatter juni 2014, og i efterfølgende momsperioder.

Læs udkast til praksisændring

Martinsen Revision yder rådgivning indenfor bl.a. moms, skatter og regnskab

Vi står klar til at hjælpe dig

Ring, skriv eller kig forbi til en snak om moms ved salg af fast ejendom og tilbagebetalingskrav.

Vi er altid klar til en uforpligtende snak om, hvordan du håndterer moms ved ejendomshandler.

Kontakt os