Salg af fast ejendom er fritaget for moms. Denne momsfritagelse gælder imidlertid ikke salg af byggegrunde og nye bygninger, der således er momspligtigt, dog kun når salget foretages af en ”momspligtig person”, der handler i denne egenskab.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at denne vejledning er af generel karakter, og derfor ikke kan erstatte konkret rådgivning i forbindelse med moms ved salg af fast ejendom. Læs mere i publikationen om momsregler.

Martinsen Revision - Få opdateret moms og skatteinformation på martinsen.dk

Hent publikationen om Moms ved salg af fast ejendom 2019

Her finder du den samlede publikation om Moms ved salg af fast ejendom, som blandt andet giver dig overblik over: erhvervsmæssigt salg, salg af byggegrunde, salg af bygninger, salg af rettigheder over fast ejendom, salg af andele og aktier over fast ejendom, virksomhedsoverdragelse og momsfradragsret.

Hent publikationen her, så har du den altid lige ved hånden.

Hent publikation

Indhold i publikationen Moms ved salg af fast ejendom 2019

Erhvervsmæssigt (momspligtigt) salg

Momspligten ved salg af byggegrunde og nye bygninger omfatter kun erhvervsmæssigt salg. Det betyder, at kun såkaldte ”momspligtige personer”, der handler i denne egenskab, skal afregne moms ved salg af byggegrunde og nye bygninger

Salg af byggegrunde

Momspligtige personer, der handler i denne egenskab, skal afregne moms ved salg af byggegrunde. Salg af et stykke jord, der ikke kan defineres som en byggegrund, kan under alle omstændigheder sælges uden moms.

Salg af bygninger

Momspligtige personer, der handler i denne egenskab, skal afregne moms ved salg af ”nye bygninger” med eller uden tilhørende jordareal. Salg af ”gamle bygninger” kan derimod ske uden moms.

Salg af rettigheder over fast ejendom

Overdragelse af tinglige rettigheder, som giver indehaveren brugsret til en fast ejendom, anses for at være salg af fast ejendom, når rettigheden er givet på sådanne vilkår, at den kan sidestilles med et salg.

Salg af andele, aktier mv. over fast ejendom

Overdragelse af andele, aktier mv. anses momsmæssigt for at være salg af en fast ejendom, når besiddelsen heraf retligt eller faktisk sikrer rettigheder som ejer eller bruger over den faste ejendom.

Virksomhedsoverdragelse

Overdragelse af fast ejendom kan efter omstændighederne anses for en virksomhedsoverdragelse og er dermed momsfri, uanset om der er tale om overdragelse af byggegrunde eller nye bygninger.

Momsfradragsret

Virksomheder, der opfører eller ombygger (renoverer) bygninger med henblik på momspligtigt salg, kan fradrage moms af sine omkostninger efter momslovens almindelige regler. Det vil sige, at virksomheden har fuld fradragsret for moms af opførelses-/ombygningsomkostninger samt fuld eller delvis fradragsret for administrationsomkostninger mv. alt efter virksomhedens øvrige aktiviteter.

Vi står klar til at hjælpe dig

Du kan altid kontakt os for at høre mere om moms og afgifter. Ring, skriv eller kig forbi til en snak om revision og rådgivning. Vi er altid klar til en uforpligtende snak

Kontakt os her

Vækstguiden 2019 - kom foran med konkrete vækstråd

Vi giver dig styringsværktøjer til at komme foran dine konkurrenter.

Udnyt din virksomheds optimeringspotentiale ved at strukturere, planlægge og styre din virksomheds økonomi endnu bedre.

Hent dit eksemplar af vækstguiden her

Hold dig opdateret

Tilmeld dig nyt fra Martinsen Rådgivning & Revision og bliv opdateret med nyheder inden for revision, skat, moms og rådgivning.