Sommerhalvåret betyder årsregnskaber.

For virksomheder i regnskabsklasse B og C er fristen for indsendelse af årsrapporten til Erhvervsstyrelsen 6 måneder efter regnskabsårets udløb. For virksomheder med kalenderårsregnskaber betyder dette, at årsrapporten for 2022 skal være indsendt senest den 30. juni 2023.

En manglende overholdelse af tidsfristen for indberetning af årsrapporten kan medføre konsekvenser både for din virksomhed og din ledelse.

Udsættelse

Hvis din virksomhed overskrider fristen, sender Erhvervsstyrelsen indledningsvist et påkravsbrev til virksomhedens digitale postkasse.

Påkravsbrevet indeholder to frister:

Frist på 8 hverdage

En ny frist på otte hverdage fra brevets datering til indberetning af årsrapporten. Modtager styrelsen årsrapporten inden udløbet af denne frist, sker der ikke yderligere.

Frist på 4 uger

En frist på fire uger fra brevets datering. Er årsrapporten ikke modtaget indenfor denne frist, kan Erhvervsstyrelsen sende virksomheden til tvangsopløsning.

Afgifter til ledelsen

Hvis Erhvervsstyrelsen ikke modtager årsrapporten efter fristen på de otte hverdage, bliver der pålagt en afgift (bøde) til hvert medlem af virksomhedens øverste ledelse.

I virksomheder med en bestyrelse, er det således medlemmerne af bestyrelsen, der modtager afgiften. I selskaber uden bestyrelse er det selskabets direktør(er), som modtager afgiften.

Afgiften udgør pr. ledelsesmedlem:

  • 500 kr. for 1. påbegyndte måned
  • 2.000 kr. i alt for 2. påbegyndte måned
  • 3.000 kr. i alt for 3. påbegyndte måned

Eftersom afgiften pålægges pr. ledelsesmedlem, kan afgiften dermed løbe op i et større beløb, afhængig af antallet af ledelsesmedlemmer. Det betyder, at i et selskab med fx fem bestyrelsesmedlemmer vil afgiften dermed samlet set kunne løbe op i 15.000 kr.

Der er tale om en personlig afgift, hvormed afgiften som udgangspunkt skal betales af det enkelte ledelsesmedlem. Hvis afgiften betales af selskabet, vil der være tale om et skattepligtigt vederlag for ledelsesmedlemmet.

Afgiftsbreve bliver sendt til ledelsesmedlemmets private digitale postkasse.

 

Virksomheden kan i sidste ende blive tvangsopløst

Hvis virksomhedens årsrapport ikke er indsendt til Erhvervsstyrelsen senest fire uger efter påkravsbrevets datering, kan Erhvervsstyrelsen sende virksomheden til tvangsopløsning ved Skifteretten uden yderligere varsel.

Vi står klar til at hjælpe dig

Send os en mail eller giv os et kald til en snak om tidsfrister, udsættelse og bøde ved for sen indberetning af din årsrapport.

Kontakt os her