Martinsen Revision yder rådgivning indenfor bl.a. moms, skatter og regnskab

I efterårsudgaven af FACIT kan du få indblik i følgende interessante emner:

  • Nye boligbeskatningsregler
  • Hvis det er lige ved at gå galt!
  • Skattefri kørselsgodtgørelse
  • Undervisning i legemsøvelser, musik, håndarbejde mv.
  • Registrering af reelle ejere

Download hele publikationen via nedenstående link.

Martinsen Revision - Få opdateret moms og skatteinformation på martinsen.dk

Hent publikationen FACEIT - september 2017

Formålet med publikationen “FACIT september 2017” er at give dig seneste nyt fra din revisor. Udgivelsen er en del af Martinsens publikationer, og omfatter udgivelser hvor vi giver en grundig behandling af faglige emner af forskellig karakter.

Få den fulde publikation

Indhold i publikationen FACIT september 2017

Nye boligbeskatningsregler

Et bredt flertal i Folketinget har i maj indgået en aftale om fremtidens boligbeskatning. Meningen med de nye regler er bl.a. at skabe ro på området.

Hvis det er lige ved at gå galt!

Det er heldigvis blevet bedre tider igen – for årene lige efter 2007 var ikke specielt gunstige for erhvervslivet som helhed.

Skattefri kørselsgodtgørelse

Godtgørelser, der udbetales af arbejdsgiveren for udgifter, som påføres lønmodtageren som følge af arbejdet, skal som udgangspunkt medregnes til lønmodtagerens personlige indkomst.

Undervisning i legemsøvelser, musik, håndarbejde mv.

Den generelle momsfritagelse for undervisning omfatter også undervisning i legemsøvelser samt sprog, musik, håndarbejde, tegning, bogføring og maskinskrivning leveret uden for egentlige skoleforløb, når undervisningen har et fagligt indhold og et niveau svarende til, hvad der udbydes på momsfritagne skoler eller universiteter.

Selvstændigt erhvervsdrivende

Den skattemæssige behandling af en bil, der anvendes til både erhvervsmæssig og privat kørsel (en blandet benyttet bil), afhænger af, om den selvstændigt erhvervsdrivende anvender virksomhedsordningen eller ej – og i givet fald, om bilen indgår i virksomhedsordningen eller holdes uden for virksomhedsordningen.

Hold dig opdateret

Tilmeld dig nyt fra Martinsen Rådgivning & Revision og bliv opdateret med nyheder inden for revision, skat, moms og rådgivning.

[activecampaign form=1]