Martinsen Revision yder rådgivning indenfor bl.a. moms, skatter og regnskab

I martsudgaven af FACIT kan du læse om følgende:

  • Moms- og skattetjek
  • Håndværkerfradraget
  • Ledelsesberetningen i årsrapporten
  • Hvidvasklovens regler om kundekendskab og kontantforbud
  • Årsopgørelsen for 2017

God læselyst!

Martinsen Revision - Få opdateret moms og skatteinformation på martinsen.dk

Hent publikationen FACEIT - marts 2018

Formålet med publikationen “FACIT – marts 2018” er at give dig seneste nyt fra din revisor. Udgivelsen er en del af Martinsens publikationer, og omfatter udgivelser, hvor vi giver en grundig behandling af faglige emner af forskellig karakter.

Få den fulde publikation

Indhold i publikationen FACIT marts 2018

Moms- og skattetjek!

SKAT er fra politikernes side tildelt flere ressourcer, og hele etaten er under en voldsom omorganisering – men udråbet er ikke et billede af en delegation fra SKAT, der står i virksomhedens fordør og brøler budskabet ud over kontorlandskabet.

Husk håndværkerfradraget

Boligjobordningen – også populært kaldet håndværkerfradraget – har med en enkelt afbrydelse eksisteret siden 2011. Reglerne for håndværkerfradrag for 2017 er uændrede i forhold til 2016.

Ledelsesberetningen i årsrapporten

Alle ledere i eksempelvis aktieselskaber, anpartsselskaber og fonde ved, at der i årsregnskabet skal være en såkaldt ledelsesberetning. Hvorfor er der en ledelsesberetning i regnskaberne, og hvad kan man bruge den beretning til?

Hvidvasklovens regler om kundekendskab og kontantforbud

Loven – som i sin fulde længde bærer titlen ”Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme” – blev senest ændret tilbage i sommeren 2017. Som det så ofte ses ved lovændringer, blev regelsættet strammet noget op, hvilket primært kan mærkes blandt de særlige virksomhedstyper, som specifikt er underlagt skærpede krav.

Hold dig opdateret

Tilmeld dig nyt fra Martinsen Rådgivning & Revision og bliv opdateret med nyheder inden for revision, skat, moms og rådgivning.

[activecampaign form=1]