Martinsen Revision - Få opdateret moms og skatteinformation på martinsen.dk

I decemberudgaven af FACIT kan du bl.a. læse om:

  • Momstjek – er det nu nødvendigt?
  • Bestyrelsens sparringspartner – Hvad man (også) kan bruge sin revisor til
  • Tilbagerulning af generationsskiftereglerne – er frem og tilbage lige langt?
  • Portræt vs. situationsbilleder – med GDPR-brillerne på er der ingen forskel
  • Delvis indbetaling af selskabskapital
  • De kontante midler kan reduceres ved stiftelse​
  • Beskatningen af fri multimedier genindføres
  • Er din virksomhed ansvarlig for afregning af punktafgifter? Fra dæk til chokolade – afgiften skal afregnes
  • Lån og hvidvask – dette er ikke en opskrift!
  • Beskatning af vandrende arbejdskraft giver arbejdsgiverne sved på panden – fri bevægelighed inden for EU vanskeligt i praksis

Hent publikationen FACIT december 2019

Formålet med publikationen “FACIT – december 2019” er at give dig seneste nyt fra din revisor.

Udgivelsen er en del af Martinsens publikationer, og omfatter udgivelser hvor vi giver en grundig behandling af faglige emner af forskellig karakter.

Hent den fulde publikation

Indhold i publikationen FACIT december 2019

Momstjek af din virksomhed – bør det overvejes?

Mange vil sikkert mene, at et momstjek er unødvendigt, for momsreglerne – i modsætning til skattereglerne – er jo nem-me at forstå og administrere, så et momstjek vil enten ikke afdække nogen fejl eller kun ubetydelige fejl. Moms er jo ”bare” 25 %.

Hvad man (også) kan bruge sin revisor til?

Ledelsen i erhvervsvirksomheder, fonde og andre aktører har i hverdagen ofte brug for en person udefra til at debattere med – og til at få vendt tingene lidt på hovedet; spille djævelens advokat eller komme med nye ideer. Massevis af danske virksomheder er ejet af én eller ganske få personer, der ofte er i familie med hinanden. Hertil kommer et stort antal virksomheder, fonde og foreninger, der ikke har denne form for ejerskab. Oven i det hele kommer den del, der har mange ejere – som ikke kender hinanden – og som ikke deltager i ledelsen.

Tilbagerulning af generationsskiftereglerne - er frem og tilbage lige langt?

I denne tid hører man ofte i pressen, at regeringen vil tilbagerulle de generationsskifteregler, som den borgerlige regering indførte. Tilbagerulningen indgår som et led i forhandlingerne om finansloven. Men hvad betyder det for virksomhederne og generationsskifterne af de danske virksomheder?

Portræt vs. situationsbilleder – med GDPR-brillerne på er der ingen forskel

Fra den 26. september 2019 skelner man ikke længere mellem portrætter og situationsbilleder, når det gælder GDPR. Alle billeder, der lægges på nettet, skal nu behandles, som om de var portrætbilleder.

Delvis indbetaling af selskabskapital

Selskabsloven indeholder en adgang for kapitalselskaber til alene at indskyde en del af deres selskabskapital i forbindelse med stiftelser og kapitalforhøjelser. Den resterende del ude-står dermed som ikke-indbetalt selskabskapital – en rest-hæftelse, som kapitalejerne har over for selskabet.Det fremgår af selskabsloven, at aktieselskaber skal have en selskabskapital på mindst 400.000 kr., mens anpartsselskaber skal have en selskabskapital på mindst 40.000 kr.

Beskatningen af fri multimedier genindføres

Den nye regering har i sit lovprogram annonceret, at den vil tilbagerulle den ophævelse af beskatningen af fri telefon og internet, som ellers blev vedtaget af det tidligere Folketing i 2018 med virkning fra og med indkomståret 2020. Tilbagerulningen udgør en del af finansieringen af regeringens forslag til finanslov for 2020.

Er din virksomhed ansvarlig for afregning af punktafgifter?

Punktafgifter er særlige afgifter på eksempelvis emballage, spiritus, øl, vin, chokolade, is og spil. Nogle punktafgifter kaldes også miljø- og energiafgifter, det gælder fx afgifter på batterier, dæk, el og olie. Som udgangspunkt skal en virksom-hed registreres for punktafgifter, hvis den fremstiller varer her i landet eller køber punktafgiftspligtige varer i udlandet. Der er flere former for registrering og afregning af punktafgifter.

Lån og hvidvask

hvidvaskDesværre – dette er ikke en opskrift på en ny metode i det omsiggribende univers vedrørende hvidvask og sortvask.Tværtimod! Lige inden redaktionens slutning offentliggjorde Erhvervsstyrelsen en holdning til indberetning i henhold til hvid-vaskloven. Emnerne er lån til kapitalejere eller ledelsesmedlemmer, som er ydet i strid med selskabs-lovens bestemmelser.

Beskatning af vandrende arbejdskraft giver arbejdsgiverne sved på panden

Fri bevægelighed for kapital og arbejdskraft er en væsentlig del af det fundament, som den europæiske union er bygget på. I praksis har det vist sig at være mere end vanskeligt at sikre arbejdskraftens frie bevægelighed. I princippet skal en EU-borger have ret til samme ydelser, som borgerne i værtslandet, og samtidig skal man kunne be-vare de rettigheder, man har med sig fra andre EU-lande.