Martinsen Revision yder rådgivning indenfor bl.a. moms, skatter og regnskab

Det tilkommer ikke os at kommentere situationen på møntvaskeriet i Estland eller hestestutterierne i Sydafrika – dertil er vores viden og indsigt alt for begrænset. Vi er jo også blot revisorer, og vi ytrer os kun nødigt med bastante synspunkter eller ufravigelige holdninger uden at have et nogenlunde stabilt grundlag for vores udtalelser. Men vi kan trods alt godt sidde tilbage med en stille undren, for hvad i alverden foregår der? Artiklerne i dette nummer af FACIT er også i nogen grad inspireret af de sager, der i øjeblikket præger den erhvervsorienterede del af medierne.

I decemberudgaven af FACIT kan du læse om:

  • Funktionsadskillelse i administrationen
  • Gunstige bundfradrag ved privat udlejning
  • Ekstraordinært udbytte
  • Hvorfor beskæftiger revisor sig med alt dette?
  • Kort nyt om forskudsopgørelsen og årsregnskabsloven
Martinsen Revision - Få opdateret moms og skatteinformation på martinsen.dk

Hent publikationen FACIT december 2018

Formålet med publikationen “FACIT – december 2018” er at give dig seneste nyt fra din revisor.

Udgivelsen er en del af Martinsens publikationer, og omfatter udgivelser hvor vi giver en grundig behandling af faglige emner af forskellig karakter.

Få den fulde publikation

Indhold i publikationen FACIT december 2018

Funktionsadskillelse i administrationen

Mange af vores kunder har i tidens løb oplevet, at vi i revisionsprotokallater, breve eller andetsted fortæller om funktionsadskillelse. Det, vi fortæller om, er helt nøjagtigt de risici, der kan være ved en manglende eller en eksisterende, men dårlig funktionsadskillelse. Som oftest kredser vi om begrebet i relation til virksomhedernes administration, særligt bogholderiet. Imidlertid kan begrebet også være anvendt ved eksempelvis lagerstyring.

Gunstige bundfradrag ved privat udlejning

Regeringen har forbedret fradragsreglerne for sommerhusudlejning, korttidsudlejning af boliger og ”værelsesudlejning”. De fleste af reglerne gælder allerede fra 1. januar 2018, mens de udvidede områder for indberetning af indtægterne er udsat, til SKAT bliver klar til at håndtere dem.

Ekstraordinært udbytte

Når der udloddes udbytte uden for den ordinære generalforsamling. Et aktieselskab eller anpartsselskab kan udlodde penge til sine ejere ved at udbetale udbytte. Det udbytte udbetales på grundlag af et årsregnskab, hvor selskabets ledelse indstiller til generalforsamlingen, at aktionærerne eller anpartshaverne skal have udbytte - det kan sammenlignes med en løbende forrentning af de penge, de har indskudt i selskabet.

Hvorfor beskæftiger vi os med alt dette?

Revisorer spørger om mange ting. Den typiske opfattelse af en revisor er, at denne gennem sin revisionspåtegning fortæller regnskabsbrugerne, at de kan fæste lid til det foreliggende årsregnskab. Lovgivningsmæssigt er vi som revisorer blevet udnævnt som "offentlighedens tillidsrepræsentant", og det er den rolle vi skal leve op til. Rollen indebærer en del forhold, som vi skal se på og derefter rapportere om forskellige steder.

Hold dig opdateret

Tilmeld dig nyt fra Martinsen Rådgivning & Revision og bliv opdateret med nyheder inden for revision, skat, moms og rådgivning.

[activecampaign form=1]