Indgår EU og Storbritannien en aftale, vil Storbritannien udtræde af EU til den 1. i efterfølgende måned, og der vil være en overgangsperiode på minimum to år, hvor reglerne for samhandel mellem EU og Storbritannien vil være uændret.

Indgår parterne ikke en aftale, overgår Storbritannien den 31. oktober 2019 til at være et såkaldt tredjeland i forhold til EU. I så fald vil de generelle moms- og toldregler for handel med lande uden for EU blive gældende.

Det kan få stor betydning for danske virksomheders forhold, og det kan kræve forberedelse inden den 31. oktober 2019.

 

Varehandel

Når en virksomhed i Danmark sælger en vare og sender den til en virksomhed i et tredjeland, som Storbritannien vil blive uden en udtrædelsesaftale, er der tale om eksport, og så skal virksomheden følge told- og skattereglerne herfor.

Det betyder, at virksomheden skal registreres som eksportør, hvilket ikke er nødvendigt ved handel med EU-lande. Der skal ske en eksportangivelse af varen i e-Exportsystemet.

Desuden skal virksomheden anføre værdien af salget i momsangivelsens rubrik C og ikke rubrik B. Kravet om indsendelse af EU-salgsangivelse (listeangivelse) bortfalder. En eventuel afregning af told påhviler kunden. Samtidig bortfalder kravet om, at kunden skal være momsregistreret.

 

Varer sendt fra en leverandør i et tredjeland er import

Hvis en dansk virksomhed køber en vare og får den sendt fra en leverandør i et tredjeland, er der tale om import.

Det betyder, at virksomheden skal registreres som importør.

Der skal ske en angivelse og en fortoldning i Importsystemet, og der skal betales importmoms og eventuelt told, alt efter om varen er pålagt told eller ej. Modsat køb fra andre EU-lande skal værdien af købet ikke anføres på momsangivelsen.

Både for så vidt angår salg til Storbritannien og køb fra Storbritannien kan det være hensigtsmæssigt ikke at være afhængig af leverancer umiddelbart efter udtrædelsesdatoen, idet der meget tænkeligt vil opstå store system- og proceduremæssige problemer. Indkøb til lager i Danmark eller fremsendelse til Storbritannien inden udtrædelsesdatoen bør således overvejes.

 

Tjenesteydelser

Ved handel med tjenesteydelser er man ikke som ved fysiske varer afhængig af eksportangivelse eller fortoldning. Dette gør, at der ikke vil være de store ændringer i relation til salg/køb af tjenesteydelser i forbindelse med Storbritanniens udtræden uden en aftale.

 

Salg af tjenesteydelser fra Danmark til virksomheder i Storbritannien

Ved salg af tjenesteydelser fra Danmark til virksomheder i Storbritannien vil hovedreglen efter Storbritanniens udtræden fortsat være, at der ikke skal afregnes dansk moms.

Værdien af salget skal ikke længere angives i rubrik B, men i rubrik C på momsangivelsen. Kravet om indsendelse af EU-salgsangivelse (listeangivelse) bortfalder.

 

Køb af tjenesteydelser fra Storbritannien

Når der købes tjenesteydelser fra Storbritannien, vil hovedreglen fortsat være køb uden moms og angivelse af 25 % dansk moms efter reglen om omvendt betalingspligt/reverse charge.

Modsat køb fra andre EU-lande skal værdien af købet ikke anføres på momsangivelsen.

Det forudses ikke, at der vil opstå særlige system- og proceduremæssige problemer ved handel med tjenesteydelser. Der vil således primært være tale om visse konterings- og bogføringsmæssige ændringer.

 

Momsregistrering

Der findes i dag danske virksomheder, som er momsregistreret i Storbritannien, og britiske virksomheder, som er momsregistreret i Danmark, eksempelvis fordi de har et varelager i Storbritannien/Danmark, hvorfra de sælger varer, eller fordi de er registreringspligtige som følge af de særlige regler for fjernsalg af varer.

Det er uvist, hvad der skal ske med de danske virksomheder, som i dag er momsregistreret i Storbritannien, eftersom deres status afhænger af de fremtidige britiske momsregler.

For så vidt angår de britiske virksomheder, der er momsregistreret i Danmark, vil de formentlig blive ramt af kravet om at skulle registreres i Danmark ved en herboende repræsentant, således som reglerne er for andre virksomheder fra lande uden for EU, som Danmark ikke har en aftale med om gensidig bistand svarende til reglerne i EU.

En momsregistrering som følge af de særlige regler for fjernsalg af varer vil som udgangspunkt ikke længere være nødvendig, eftersom den kun er gældende for handel mellem EU-lande. Ved fjernsalg forstås salg af varer, hvor varerne direkte eller indirekte forsendes eller transporteres af sælgeren eller på dennes vegne til en privatperson i et andet EU-land, det vil sige typisk internetsalg.

En virksomhed er dog kun forpligtet til at lade sig momsregistre i det EU-land, hvortil varen sendes eller transporteres, når der sælges punktafgiftspligtige varer, eller visse beløbsgrænser bliver overskredet ved fjernsalget.

 

Momsrefusion

Danske virksomheder, som har afholdt udgifter i Storbritannien og betalt britisk moms, kan anmode om refusion af den betalte moms.

En anmodning om refusion af moms afholdt i andre EU-lande skal indgives via Skattestyrelsens hjemmeside senest den 30. september i kalenderåret efter refusionsperioden.

Det kan være en idé snarest muligt at anmode om refusion af betalt britisk moms i 2017, således at sagsbehandlingen i bedste fald kan afsluttes inden Storbritanniens udtræden. Samtidig kan der også anmodes om refusion af betalt britisk moms i 2018, når bare der anmodes om refusion for en periode på minimum tre måneder.

Det er under alle omstændigheder væsentligt at være opmærksom på, om udgifter afholdes før eller efter Storbritanniens udtræden.

Martinsen Revision yder rådgivning indenfor bl.a. moms, skatter og regnskab

Vi står klar til at hjælpe dig

Ring, skriv eller kig forbi til en snak om Brexit’s betydning for moms og told i din virksomhed.

Vi er altid klar til en uforpligtende snak om moms, skat og afgifter.

Kontakt os