Vi byder sammen med Sydbank 2024 velkommen, og siger tak for året, der gik.

Vi samler derfor virksomheder og samarbejdspartnere den 6. februar 2024 Restaurant Alfa i Vejen.

Kom og hør to af Danmarks mest citerede økonomer Jacob Pedersen og Søren Kristensen fra Sydbank fortælle om den finansielle vejrudsigt for 2024. Du får mulighed for at blive klogere på det gode revisorsamarbejde i 2024, når vi sammen med Sydbank afholder sen nytårskur.

Program

Vi har sammensat et spændende program med lidt viden og inspiration:

  • kl. 14.00: Velkomst med bobler og kransekage
  • kl. 14.30: Det gode revisorsamarbejde v. Henrik Esmann, Martinsen
  • kl. 14.45: Finansiel vejrudsigt for 2024 v. Jacob Pedersen og Søren Kristensen, Sydbank
  • kl. 16.15: Afslutning og netværk

Kort om indlægsholdere

Jacob Pedersen er aktieanalysechef i Sydbank og en af landets mest citerede økonomer. Jacob analyserer og udarbejder bankens aktiestrategi. Han udstikker Sydbanks holdning til investering i de globale aktiemarkeder og forskellige geografiske regioner. Jacob kommenterer med sit indgående kendskab på alle aktiemarkedsrelevante tendenser.

Søren Kristensen er cheføkonom i Sydbank. Søren følger tendenserne i dansk og international økonomi fra en makroøkonomisk vinkel. Han udstikker bankens holdning til de økonomiske konjunkturer, valutakurserne og renterne i dansk og global økonomi.

Henrik Esmann er statsautoriseret revisor hos Martinsen i Vejen, og har siden 2005 været partner i virksomheden. Henrik Esmann rådgiver til daglig små og mellemstore virksomheder i og omkring Vejen.

Tilmeld dig nytårskuren i Vejen

Bemærk venligst: Du kan kun tilmelde en person pr. e-mail.