Skatterådet fastsætter hvert år i november satserne for kørselsfradrag og befordringsgodtgørelse på baggrund af et estimat over det kommende års priser på det at holde bil.

Kørselstaksterne benyttes af ca. 1,2 mio. danskere, som hvert år får fradrag for transport mellem hjem og arbejdspladsen eller dem, der får godtgjort erhvervsmæssig kørsel i egen bil.

Som følge af benzinpriserne på kort tid er steget markant og med en forventning om en fortsat stigning i 2022, har Skatterådet tirsdag den 26. april 2022 helt ekstraordinært besluttet at hæve satserne for kørselsfradrag og befordringsgodtgørelse.

I ændringen har Skatterådet også taget højde for ændringen i forbrugerindekset i forhold til de øvrige udgifter, der indgår i fastsættelsen af satserne, fx udgifter til dæk og vedligeholdelse mv.

 

Kørselsfradrag

Ændringen betyder, at man kan foretage fradrag for befordring på op til 2,16 kr. pr. km i forhold til, at de efter de nuværende satser kan foretage fradrag for befordring op til 1,98 kr. pr. km. Det svarer til en stigning på 18 øre pr. km.

Satsen for befordringsfradraget vil ske med tilbagevirkende kraft og gælde for hele indkomståret 2022.

 

Nye satser – kørselsfradrag

Sats for kørsel
ml. 25-120 km
Sats for kørsel
over 120 km
2022 – hidtidige sats 1,98 kr. pr. km 0,99 kr. pr. km
2022 – ny sats fra 1. januar 2022 2,16 kr. pr. km 1,08 kr. pr. km

 

Uændrede regler for kørselsfradrag

Reglerne for kørselsfradrag er uændrede. Det betyder, at der fortsat ikke er fradrag for de første 24 kilometer pr. dag mellem hjem og arbejde.

 

Skattefri befordringsgodtgørelse for kørsel i egen bil

Ændringen betyder samtidig, at virksomhederne kan godtgøre udgifterne til erhvervsmæssig befordring med op til 3,70 kr. pr. km. i forhold til de gældende satser. Det svarer til en stigning på 19 øre pr. km.

Ændringen af satserne for befordringsgodtgørelse sker ikke med tilbagevirkende kraft, men har i stedet virkning fra 1. maj 2022.

Det skyldes, at en ændring af satserne for befordringsgodtgørelse med tilbagevirkende kraft vurderes at være vanskelig at håndtere administrativt for landets virksomheder samt påføre virksomhederne en ekstra omkostning.

 

Nye satser – skattefri befordringsgodtgørelse

For de første 20.000 km For kørsel over 20.000 km
2022 – hidtidige sats 3,51 kr. pr. km 1,98 kr. pr. km
2022 – ny sats fra 1. maj 2022 3,70 kr. pr. km 2,17 kr. pr. km

 

Uændrede regler for skattefri befordringsgodtgørelse

Skattefri befordringsgodtgørelse kan blive udbetalt til din medarbejder, der kører erhvervsmæssigt i egen bil, forudsat, at du som arbejdsgiveren fører den fornødne kontrol. Reglerne for skattefri befordringsgodtgørelse er uændrede.

Hent nyeste udgave af Biler - skat og moms

Bliv klogere på skat og moms for biler.
Hent vores seneste publikation Biler – skat og moms.

Hent publikation

Vi står altid klar til at hjælpe dig

Ring, skriv eller kig forbi til en snak om, hvad de nye satser for kørselsfradrag og befordringsgodtgørelse betyder for dig og din virksomhed.

Vi er altid klar til en uforpligtende snak om rådgivning, skat, revision og regnskab.

Kontakt os