Beskatningsgrundlaget for fri bil

Har din medarbejder fri bil som en del af sin ansættelseskontrakt, hvor bilen bliver brugt til privat kørsel, skal medarbejderen betale skat af værdien af brugen.

Beregningen af fri bil er uafhængig af omfanget af den private kørsel.

Fra og med 1. juli 2021 gældernye regler for beregning af beskatning af fri bil. Anskaffelsesprisen skal vægtes mindre i beskatningsgrundlaget, og miljøtillægget skal vægtes højere.

Frem til 2025 sker derfor årligt en reduktion på 0,5 % af satsen på 25 % for den del af grundlaget, der er under 300.000 kr. Omvendt bliver satsen på 20 % for den del af beregningsgrundlaget, der er over 300.000 kr., forhøjet med 0,5 % årligt fra og med den 1. juli 2021.

Se video og kend reglerne

Vidste du, at miljøtillægget på fri bil gradvist stiger til 600% - fra i år og frem til 2025?

Se video og hør om reglerne for fri bil og, hvordan du beregner værdien af fri bil.

Her får du også beløbsgrænser, afgiftssatser, eksempler og særregler.

Satsen for beregningsgrundlaget op til 300.000 kr.

Satsen på 24,5% bliver nedsat til 24,0% fra og med 1. januar 2022. 
Fra 2022 og følgende år nedsættes satsen årligt med 0,5 indtil satsen når 22,5% i 2025.

Satsen for den del af beregningsgrundlaget, der overstiger 300.000 kr.

Satsen på 20,5% bliver forhøjet til 21,0% fra og med den 1. januar 2022.
Fra 2022 og følgende år forhøjes satsen årligt med 0,5 indtil satsen når 22,5% i 2025.

Beskatningsgrundlag fra og med 2025

Fra og med 2025 vil der således være én fælles sats på 22,5% uanset om grundlaget er under eller over 300.000 kr.

Oversigt over indfasning af satserne

Oversigt over indfasning af satserne for beregning af værdien af fri bil efter 1. juli 2021. Fra 2022 sker ændring pr. 1. januar årligt.

Procentsatser 2021 2022 2023 2024 2025
Sats for bilens værdi under 300.000 kr. 24,5 24,0 23,5 23,0 22,5
Sats for bilens værdi over 300.000 kr. 20,5 21,0 21,5 22,0 22,5
Miljøtillæg med tillæg af (%) 150 250 350 500 600

Se lovtekst her. Beregning af bilens skattepligtige værdi finder du under §16, stk. 4.

Hent nyeste udgave af Biler - skat og moms

Hent vores seneste publikation Biler – skat og moms og bliv klogere på emnet.

Hent publikation

Vi står altid klar til at hjælpe dig

Send os mail eller giv os et kald til en snak om, hvad justering af de nye regler betyder for beskatningen af din bil.

Vi er altid klar til en uforpligtende snak om rådgivning, skat, revision og regnskab.

Kontakt os