De nye foreløbige vurderinger, der for nyligt er udsendt, anvendes til beregning af boligskatten for 2024.

De er alene foreløbige og har derfor ikke betydning for, om der kan ske overdragelse inden for +/- 15% af den offentlige vurdering i henhold til gavecirkulæret fra 1982. Der kan derfor fortsat ske overdragelse med udgangspunkt i de offentlige vurderinger, der forelå før udsendelse af de nye foreløbige vurderinger.

Du skal desuden bemærke, at de foreløbige vurderinger heller ikke kan være et holdepunkt for, at værdiansættelsen efter 15 pct.-reglen ikke er udtryk for ejendommens handelsværdi. En foreløbig vurdering skal således ikke indgå i vurderingen af, om der foreligger særlige omstændigheder vedrørende den pågældende faste ejendom, som betyder, at 15 pct.-reglen ikke kan anvendes.

Bemærk dog, at nogle ejendomme har modtaget en ny ejendomsvurdering pr. 1. januar 2020 efter den nye ejendomsvurderingslov. Hvis den pågældende ejendom har fået en ejendomsvurdering pr. 1. januar 2020, vil det være denne, der udgør den seneste offentliggjorte vurdering.

Det er i så fald denne vurdering, som kan anvendes, men i dette tilfælde er det indenfor +/- 20% af vurderingen, dog under forudsætning af, at der ikke foreligger særlige omstændigheder.

Konsekvensen ved, at der er tale om foreløbige vurderinger, er desuden, at det ikke er muligt at klage over den foreløbige vurdering. Først i forbindelse med, at der udsendes data, som den endelige vurdering baseres på, kan der indsendes indsigelse over de data, der tages udgangspunkt i ved den endelige vurdering.

Vurderingsstyrelsen har dog meddelt, at boligejere i helt særlige tilfælde kan få rettet deres foreløbige vurdering. Fx hvis der er markante fejl i beregningen.

 

Foreløbige vurderinger

Øvrige muligheder for ændring af den foreløbige vurdering er ifølge Vurderingsstyrelsen følgende situationer:

 

Køb og salg

Hvis det i forbindelse med salg viser sig, at den handelspris, som fx en ejendomsmægler forventer at kunne sælge ejendommen til, afviger fra den foreløbige vurdering med mere end 20 pct., kan ejer rette henvendelse til Vurderingsstyrelsen og anmode om, at den foreløbige vurdering ændres til den forventede handelspris.

Det samme gælder for en køber, der køber ejendommen til en pris, der afviger mere end 20 pct. fra den foreløbige vurdering.

Her har køberen ret til at få ændret den foreløbige vurdering til den pris, som ejendommen rent faktisk er handlet til.

 

Nybyg, ombygning og andre større ændringer

Hvis du som boligejer for eksempel har lavet en ny bygning eller en ombygning, som har øget eller sænket ejendommens værdi, vil det i nogle tilfælde ikke være indregnet i den foreløbige vurdering.

I sådan et tilfælde har du som boligejer mulighed for at få ændret den foreløbige vurdering, hvis det kan dokumenteres, at ejendommen er blevet ændret i et omfang, så den almindeligvis ville blive omvurderet.

 

Fritagelse fra grundskyld eller undtagelse fra vurdering

Hvis du som boligejer kan dokumentere, at der er en årsag til hel eller delvis fritagelse fra grundskyld eller undtagelse fra vurdering – og der ikke allerede er taget højde for det i den foreløbige vurdering – så kan den foreløbige vurdering blive ændret.

 

Grundværdi fastsat af domstol eller anden højere instans

Hvis du som boligejer kan dokumentere, at en højere instans har fastsat boligens grundværdi til en bestemt størrelse pr. 1. januar 2022, så kan den foreløbige vurdering blive ændret.

En højere instans kan for eksempel være et vurderingsankenævn, Skatteankestyrelsen, Landsskatteretten eller en domstol.

Vi står klar til at hjælpe dig

Send os en mail, giv os et kald eller kig forbi til en snak om reglerne for boligskat.

Vi er altid klar til en uforpligtende snak om skat, revision og regnskab.

Kontakt os