Sagen for Skatterådet (SKM2022.432)

Sagen for Skatterådet omhandler en virksomhed, der som en del af deres grønne profil har indkøbt elbiler til anvendelse i deres drift og derfor ønsker at investere i en ladestander, der vil være placeret på virksomhedens adresse/domicil. Virksomheden vil selv forestå driften heraf for egen regning og risiko.

Udover den erhvervsmæssige anvendelse af ladestanderen ønsker virksomheden at tilbyde medarbejderne gratis at oplade deres private elbiler. Derudover vil virksomheden også tilbyde kunder, leverandører og andre samarbejdspartnere gratis opladning af deres biler, når de er på erhvervsmæssigt besøg.

 

De skattemæssige konsekvenser for medarbejderne

Skatterådets svar er, at gratis opladning af medarbejdernes private elbiler er et skattepligtigt personalegode, der skal beskattes ud fra markedsprisen.

Godet vil dog være omfattet af den skattefri bagatelgrænse for mindre personalegoder på 1.200 kr. (2022).

Der skal derfor ske beskatning af medarbejderen, hvis den samlede værdi af sådanne goder, herunder julegaver, fra én eller flere arbejdsgivere oversteg bagatelgrænsen.

 

De skattemæssige konsekvenser for kunder, leverandører m.fl.

Skatterådet er venligere stemt over for kunder, leverandører m.fl., idet man finder, at der er tale om en skattefri repræsentationsydelse.

Skatterådets begrundelse er, at værdien af sådanne opladninger for kunder, leverandører og andre samarbejdspartnere kan anses for at være inden for det typiske udgiftsniveau for en skattefri repræsentationsydelse, som fx en middag på en restaurant, og at værdien af sådanne opladninger anses for at være meget beskeden.

Skatterådet ligger endvidere vægt på, at opladningen er sket hos virksomheden, mens kunderne m.fl. er der i et erhvervsmæssigt ærinde.

 

De skattemæssige konsekvenser for virksomheden

Den skattefri opladning af medarbejdernes biler anses for et personalegode, og derfor vil virksomheden have fuld fradragsret for udgiften.

Derimod vil virksomheden kun have fradrag for 25% af udgiften til opladning af kundernes (m.fl.) biler, da Skatterådet ligestiller udgiften med repræsentation.

Hent publikation

Hent vores seneste publikation Biler – skat og moms 2022, og bliv klogere på emnet.

Hent publikation

Virksomhedens momsfradragsret

Der er generelt ikke fradragsret for moms af udgifter til drift af personbiler.

Det er Skatterådets opfattelse, at driftsudgiftsbegrebet også omfatter anskaffelse og drift af en ladestander til opladning af biler.

På baggrund heraf finder Skatterådet, at virksomheden ikke har fradragsret for moms af udgifter (elektricitet og anskaffelse, drift og vedligeholdelse af ladestander) til opladning af medarbejdernes egne personbiler samt kunder, leverandører og andre samarbejdspartneres private personbiler.

 

Godtgørelse af elafgift

Som udgangspunkt har virksomheden i følge elafgiftsloven ikke ret til godtgørelse af elafgift af den til ladestanderen anvendte elektricitet, idet virksomheden ikke har momsfradragsret for udgifterne til elektriciteten, jf. ovenfor.

Skatterådet svarede dog, at virksomheden har ret til at få godtgørelse efter særordningen, jf. § 21 i lov nr. 1353 af 21. december 2012 (med senere ændringer), for elafgiften af den elektricitet, der er anvendt til gratis opladning af medarbejdernes private elbiler samt virksomhedens kunders, leverandørers og andre samarbejdspartneres elbiler.

Der bliver fra Skatterådet henset til, at virksomheden kan anses som forbruger af elektriciteten i henhold til særordningen, da elektriciteten bliver forbrugt af virksomheden ved opladningen, uanset at ladeydelsen er anvendt gratis til medarbejders private elbiler, samt kunders, leverandørers og andre samarbejdspartneres elbiler.

Det er forudsat, at ladestanderen er drevet for virksomhedens regning og risiko, og at virksomheden er involveret i driften af denne ladestander, samt at de øvrige betingelser i særordningen er opfyldt, herunder måling af elforbruget i ladestanderen.

Vi står altid klar til at hjælpe dig

Send os mail, giv os et kald eller kig forbi til en snak om, hvad afgørelsen betyder for dig og din virksomhed.

Vi er altid klar til en uforpligtende snak om rådgivning, skat, revision og regnskab.

Kontakt os