I majudgaven af Facit kan du læse om:

  • Nye regler om revisorinvolvering
  • Skattestyrelsens nye værktøjer med skattekontrollen
  • De nye barselsregler – 24:24 modellen
  • Oplysninger om den fortsatte drift – hvilke oplysninger skal med i årsrapporten?
  • Kryptovaluta – et udfordrende emne, også skatteretligt
  • Indberetning af årsrapporten – fristen er forlænget en måned

Udgivelsen er en del af Martinsens publikationer, og omfatter udgivelser hvor vi giver en grundig behandling af faglige emner af forskellig karakter.

Facit maj 2022

Hent publikationen Facit maj 2022

Hent dit eksemplar

Indhold i publikationen Facit maj 2022

Indførelse af revisorpligt skaber værdi

Den 6. april 2022 fremsatte erhvervsministeren forslag til ændring af en række love, der bl.a. betyder en øget revisorinvolvering i form af ”revisorpligt” ved regnskabsaflæggelsen for visse mindre selskaber.

Læs mere

Skattestyrelsens ”nye værktøjer” til overvågning af skatteborgerne

I forsøget på at styrke skattekontrollen har Folketinget givet Skattestyrelsen mulighed for at udvikle nye værktøjer, som kan anvendes i skattekontrollen.

Hvad betyder den nye 24:24 model for lønmodtagere?

Nye barselsregler på vej med lige muligheder for mødre og fædre / medmødre.

Læs mere

Oplysning i årsrapporten om den fortsatte drift

Et regnskab udarbejdes som udgangspunkt på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, dvs. under forudsætningen om, at virksomheden vil fortsætte sine aktiviteter i en overskuelig fremtid.

Krypto-valaffor noget?

Kryptomarkederne er igennem de seneste år blevet et område, hvor der kan vindes og tabes store penge. Disse markeder er dog meget mere end det.

Læs mere

Indberetning af årsrapporten

Folketinget vedtog den 19. maj 2022 en ændring til årsregnskabsloven, der betyder, at fristen for indberetning af årsrapporten permanent forlænges fra de hidtidige 5 måneder til 6 måneder.