Selskaber inden for samme koncern skal i dag udarbejde en særlig transfer pricing dokumentation, der redegør for, at der ved transaktioner mellem parter, der har fælles interesse er handlet til priser og vilkår, som svarer til de priser og vilkår, som uafhængige parter ville have handlet til.

 

Lempelse ved transaktioner mellem danske selskaber i samme koncern

Regeringen foreslår, at man letter papirarbejdet for visse danske koncerner.

Lempelsen gælder for transaktioner mellem danske selskaber i samme koncern, så dokumentationspligten kun finder anvendelse i de situationer, hvor der er en risiko for, at der kan ske skatteundgåelse og skattespekulation.

Den særlige dokumentation skal ikke udarbejdes ved transaktioner mellem to selskaber, som begge er undergivet almindelig selskabsbeskatning.

 

Hammeren skal falde så hårdt som muligt overfor de personer og virksomheder, der ønsker at snyde fællesskabet i skat. Men samtidigt skal vi gøre det så nemt som muligt for de mange, der svarer enhver sit. Derfor foreslår regeringen, at kravene til TP-dokumentation i rent danske forhold lempes og målrettes, så det bliver mere enkelt for virksomhederne i den her type sager.

 

– Morten Bødskov (S), Skatteminister

 

Papirarbejdet bliver lettet for visse danske koncerner

Transfer pricing drejer sig om prisfastsættelsen af salg af varer, serviceydelser mv. mellem parter, der har fælles interesse.

Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst skal denne prisfastsættelse foretages på armslængdevilkår, dvs. at priser og vilkår skal være fastsat i overensstemmelse med, hvad der kunne være opnået mellem uafhængige parter.

Regeringens forslag går ud på at lette papirarbejdet ved transaktioner mellem selskaber, der beskattes ens og er inden for samme koncern i Danmark, så man fremover ikke pålægger erhvervslivet unødige byrder.

 

Læs mere

Skærpede regler for indsendelse af transfer pricing dokumentation – læs mere

Vi står klar til at hjælpe dig

Send os en mail eller giv os et kald til en snak om, hvad lempelserne i transfer pricing dokumentationen betyder for dig og din virksomhed.

Vi er altid klar til en uforpligtende snak om rådgivning, skat, revision og regnskab.

Kontakt os