I henhold til hvidvaskloven § 5 om kontantforbuddet bliver kontantreglen nu yderligere skærpet fra den 1. marts 2024. Dermed bliver det beløb, som erhvervsdrivende maksimalt må modtage i kontanter, fremover 14.999 kr.

Dette gælder både ved betalinger, som sker på én gang eller som flere betalinger, der er eller ser ud til at være indbyrdes forbundet (fx ved ratebetalinger).

 

Sanktioner

Overtrædelse af kontantforbuddet i hvidvaskloven straffes med bøde, der for hver lovovertrædelse som udgangspunkt udgør 25% af det beløb over beløbsgrænsen, der er modtaget. Det er dog mindst 10.000 kr. pr. overtrædelse.

Vi står klar til at hjælpe dig

Send os en mail eller giv os et kald til en snak om, hvad ændringen i kontantforbuddet betyder for dig og din virksomhed.

Vi er altid klar til en uforpligtende snak om skat, revision og regnskab.

Kontakt os