Det nye selskabsnavn

Årsrapporter, der aflægges efter beslutningen og registreringen af omdannelsen, skal betegnes med det nye selskabsnavn.

Det afgørende for, hvornår pligten til at benytte det nye navn sætter ind, er omdannelsestidspunktet.

Det betyder, at hvis omdannelsen sker efter balancedagen men inden godkendelsen af årsrapporten på balancedagen, skal årsrapporten forsynes med den nye selskabsbetegnelse.

Erhvervsstyrelsen anbefaler, at selskabet i den første årsrapport, der følger efter omdannelsen på forsiden anføres ”omdannet fra xxxx ApS”, så alle er opmærksomme på, at der er tale om det samme selskab som tidligere, blot med ny selskabsbetegnelse.

 

Aktieselskab med bestyrelse

Det samme gælder, hvis dit selskab er omdannet til et aktieselskab efter balancedagen og som følge heraf har fået en bestyrelse.

Det betyder, at også den nye bestyrelse for dit selskab skal godkende årsrapporten ved sin underskrift, selvom denne ikke var valgt i det regnskabsår, som årsrapporten aflægges for.

 

Selskabskapitalen

Selskabskapitalen kan du alene tilrette den nye kapital, hvis beslutning om omregistrering / omdannelse er sket før balancedagen. Det betyder, at hvis omregistrering / omdannelsen er sket efter balancedagen, må du ikke indarbejde en kapitalforhøjelse efter balancedagen.

Det kan imidlertid være hensigtsmæssigt at omtale kapitalforhøjelsen og i den forbindelse undgå at kalde selskabskapitalen for ”aktiekapital”, hvis denne pr. balancedagen fx er 40.000 kr.

Hvis omregistrering / omdannelsen er sket før balancedagen vises kapitalforhøjelse i årsrapporten på helt sædvanlig vis i årsregnskabet. Selskabskapitalen kan du valgfrit betegne som ”selskabskapital” eller ”anpartskapital / ”aktiekapital” og en ændring af betegnelsen som følge af omdannelsen kan du uden videre foretage uden yderligere omtale i årsrapporten.

Der er derfor ikke tale om en klassifikationsændring, der skal omtales som sådan i årsrapporten.

 

Ledelsesberetning

I ledelsesberetningen omtales omdannelsen normalt, uanset om omdannelsen er sket i årets løb eller efter balancedagen.

I de tilfælde, hvor en virksomhed i klasse B ikke udarbejder ledelsesberetning, kan det være hensigtsmæssigt at omtale omdannelsen andre steder, fx i tilknytning til egenkapitalopgørelsen (hvis en sådan udarbejdes), hvis selskabskapitalen er ændret som følge af omdannelsen.

Vi står klar til at hjælpe dig

Send os mail eller giv os et kald til en snak om den første årsrapport efter omregistrering af et IVS eller omdannelse af et ApS / A/S

Vi er altid klar til en uforpligtende snak.

Kontakt os her